Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

PIIT wspólnie z ZPP Lewiatan, Konfederacją Lewiatan, PIKE, IAB Polska, KIGEiT, PIRC wystosowały apel do nowelizowanej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

W przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzono nowe definicje budynku i budowli, które rozszerzają zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Powszechnie dostępne, szybkie, wydajne, bezpieczne oraz niezawodne sieci łączności elektronicznej to fundament dla konkurencyjnej gospodarki w świecie opartym na IoT, przetwarzanie w chmurze czy sztuczną inteligencję. Dlatego w pełni popieramy ideę stworzenia ram prawnych prowadzących do zwiększenia inwestycji w sieci łączności elektronicznej o wysokich przepustowościach, w tym na obszarach wiejskich i trudnych inwestycyjnie

Jubileuszowa, XXX edycja Forum odbędzie się w dniach 19-20 września w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS w Miedzeszynie k. Warszawy. PIIT od wielu lat jest współorganizatorem Forum.

KRK 2050 jest ważnym dokumentem w polityce rozwoju państwa i dotyczy kluczowych dla przyszłości kraju zagadnień. Dokument zarysowuje możliwe zmiany, które mogą wydarzyć się w długookresowej perspektywie w przyszłości i zmienić rzeczywistość naszego kraju.

PIIT przekazała do Ministerstwa Cyfryzacji zestawianie najważniejszych kwestii, które powinny stanowić filary polityki cyfrowej polskiej prezydencji oraz organów Unii Europejskiej w nowej kadencji

Zostań członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Dołącz do nas

Cele Izby

  • 30 latna rynku
  • 130 członków
  • 11komitetów

Już od 1993 roku jesteśmy kompetentnym i doświadczonym partnerem sektora teleinformatycznego w budowaniu relacji z otoczeniem biznesowym i regulacyjnym. Promujemy kompetencje, procesy oraz dobre praktyki wspierające cyfrową transformację oraz upowszechnianie społecznie korzystnych innowacji. Przejdź do strony 30-lecia PIIT i 20-lecia Sądu Polubownego

Reprezentujemy interesy gospodarcze firm przemysłu teleinformatycznego, realizujących światowej klasy cyfrowe produkty i usługi. Do PIIT należą m.in. największe firmy telekomunikacyjne, producenci sprzętu, producenci i integratorzy oprogramowania, w tym wiele firm z sektora MŚP, będących silnymi graczami na polskim rynku. Przejdź do strony Członkowie PIIT

Prace w PIIT obywają się w komitetach skupionych na konkretnych obszarach. Obecnie są to to m.in. zamówienia publiczne, cyfrowa administracja, telekomunikacja, własność intelektualna i rynek cyfrowy, ochrona danych osobowych, klimat i środowisko, chmura obliczeniowa, SMART, fintech, oprogramowanie. Przejdź do strony Komitety PIIT

Świat według PIIT

01

Cyfryzacja gospodarki jest jednym z kluczowych warunków jej konkurencyjności

w świecie, a w rezultacie niezbędnym czynnikiem wzrostu znaczenia Polski i dobrobytu jej mieszkańców.

02

Realizacja strategii rozwoju gospodarczego, przeciwdziałającej marginalizacji

polskiej gospodarki, musi uwzględniać globalne trendy cyfryzacji i zagospodarować wynikające z nich szanse.

03

Inwestycje publiczne w modernizację państwa to szansa transferu praktyk

w obszarze zarządzania do sektora publicznego oraz okazja dla rozwoju produktów i usług firm teleinformatycznych.

globe

Nasi eksperci

Dołącz do nas!

Jeśli są Państwo zainteresowani członkostwem w Polskiej Izbie Informatyki
i Telekomunikacji, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Newsletter

Biuletyn PIIT

Członkowie PIIT

Przejdź do treści