Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Newsletter

Jakub Lewandowski Ekspert w zakresie „prawa własności intelektualnej oraz ochrony informacji prawnie chronionych"
Więcej ekspertów