image

W 2023 roku Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji obchodziła 30-lecie swojej działalności, a Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy PIIT świętował 20 lat istnienia. Obchody obu rocznic uświetniła Gala, która odbyła się 11 września 2023 r.

Jesteśmy w specyficznym i ważnym momencie dla całej branży teleinformatycznej w Polsce, to zupełnie nowe otwarcie, dlatego doceniając dorobek dotychczasowej działalności Izby, patrzymy w przyszłość. W obliczu wzrastających zagrożeń oraz sytuacji społecznej i gospodarczej w Polsce, ale także i na świecie, należy podkreślić kluczową rolę, jaką odegrał w tym czasie i odgrywać będzie w przyszłości cały sektor ICT.

W 30-lecie istnienia PIIT dostrzegamy także nowe wyzwania dla organizacji w zakresie budowania cyfrowej przyszłości Polski. Bogaci w doświadczenia ostatnich 30 lat wchodzimy w okres niezwykle istotny dla rozwoju gospodarki cyfrowej w naszym kraju. Technologia oraz wciąż postępująca transformacja cyfrowa są zjawiskami obecnymi w niemal każdym obszarze życia społeczno-gospodarczego, a rozwój branży ICT to kluczowy element umacniania pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej.

Najważniejszym zadaniem na nadchodzące lata będzie budowanie nowoczesnej, stabilnej i bezpiecznej cyfrowej gospodarki. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji w kolejnych latach swojej działalności jako instytucja ekspercka nadal będzie aktywnym uczestnikiem procesów związanych z rozwojem branży teleinformatycznej i reprezentować będzie jej głos. Przed nami czas wyzwań, ale także szans dla całego sektora ICT w Polsce, przede wszystkim wskazać możemy rozwój sieci 5G, rozwój IoT, przyspieszenie transformacji cyfrowej gospodarki i administracji, a także postępujący rozwój sztucznej inteligencji (AI). Przed nami zupełnie nowe możliwości i szanse, a także nowe obszary działalności i funkcjonowania firm z branży.

Jak to się zaczęło?

W 2023 r. obchodził swój jubileusz także Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, który działa od 2003 r. i został powołany do rozstrzygania sporów o naruszenie praw w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej w domenie .pl

Jak to się zaczęło?