Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych został powołany w 2002 r. do rozstrzygania sporów o naruszenie praw w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej w domenie .pl Podstawą prawną działania Sądu Polubownego są przepisy kodeksu postępowania cywilnego dotyczące zasad działania sądów polubownych oraz przepisy Regulaminu Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT.

Procedurę rozpatrywania sprawy przez Sąd Polubowny można sprowadzić do trzech kroków:

  • podpisanie klauzul i wybór arbitra,
  • rozstrzygnięcie sprawy (tylko jedna instancja),
  • uznanie orzeczenia przez sąd powszechny.

Co niezwykle istotne, prawomocnie uznane orzeczenia Sądu Polubownego są honorowane przez Rejestr domeny .pl, który też umożliwia rejestrację spornej domeny na rzecz strony powodowej, jeżeli ta finalnie wygra sprawę.

Dzięki nowoczesnemu podejściu i oficjalnej współpracy na poziomie administracyjnym, Sąd Polubowny dokonuje elektronicznych powiadomień do Rejestru domeny .pl dotyczących zgłoszonych sporów, co umożliwia natychmiastowe podejmowanie działań formalnych wynikających z Regulaminu domeny .pl.

Zasady arbitrażu są precyzyjnie określone, a przy tym proste i pozbawione uciążliwych formalności, z którymi kojarzone jest dochodzenie praw na drodze procedur sądowych. Komunikacja pomiędzy stronami a arbitrem odbywa się elektronicznie, a rozprawa ma miejsce tylko na żądanie obu stron i arbitra. Założeniem Regulaminu Sądu, które znajduje znakomite potwierdzenie także w statystykach, jest wydawanie orzeczenia przez Arbitra w terminie 30 dni od otrzymania akt sprawy. Postępowanie jest całkowicie poufne.

Lista arbitrów Sądu Polubownego obejmuje czołowych w kraju prawników – specjalistów w dziedzinie tzw. prawa Internetu, a także własności intelektualnej i przemysłowej, ochrony konkurencji, czy ochrony dóbr osobistych. Są oni odpowiedzialni za wydanie kilkuset orzeczeń z najwyższej klasy uzasadnieniami, które inspirują wiele poglądów oraz kształtują linie orzecznicze w sprawach mających kapitalne znaczenie zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych – aktywnych w Internecie.

Uproszczenie zasad wpływa na szybkość pojawiania się efektów – tak cenioną w świecie cyfrowym, a także umożliwia ograniczenie
do minimum opłat związanych z prowadzeniem sprawy czy uniknięcie kosztów podróży, korespondencji. Cechy te, obok najwyższej jakości merytorycznej rozstrzygnięć, od dwóch dekad znajdują najwyższe uznanie uczestników postępowań.

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych w 2023 roku obchodził swój 20. jubileusz. Sąd został powołany w 2002 r. do rozstrzygania sporów o naruszenie praw w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej w domenie .pl, ale pierwsze sprawy zaczął rozpatrywać w 2003 r. Stał się szybko liderem w tej dziedzinie i bardzo ważną instytucją dla „polskiego” Internetu, z imponującymi statystykami obejmującymi blisko 1,5 tysiąca spraw w tej specyficznej dziedzinie.


Jak to się zaczęło?