image

Informacje dla ubiegających się o Patronat PIIT

1.  Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) obejmuje patronatem konkretne projekty, konferencje czy wydarzenia.

2. PIIT nie obejmuje patronatem statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związków, organizacji, nie udziela również patronatów o charakterze stałym.

3. Osoby i instytucje ubiegające się o Patronat PIIT powinny złożyć Wniosek poprzez  formularz dostępny na stronie www.

4. Wnioski o udzielenie Patronatu PIIT są rozpatrywane przez Zarząd Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

5. Wnioskodawca, który otrzymał decyzję o udzieleniu Patronatu PIIT, podaje tę informację we wszystkich drukach i materiałach oraz na stronach internetowych związanych z wydarzeniem.

6. Informacja o Patronacie PIIT jest publikowana na stronie  www.piit.org.pl w zakładce Wydarzenia, w cotygodniowym biuletynie Izby oraz komunikowana poprzez w media społecznościowe

Wniosek o partronat PIIT