Dokumenty


 1. Statut Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT
 2. Regulamin Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT
 3. Regulamin Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT – wersja angielska
 4. Regulamin Sądu Arbitrażowego przy WIPO dotyczący domen .pl – wersja angielska
 5. Informacje dotyczące przetwarzania danych osoby fizycznej w celu prowadzenia postępowań przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT
 6. Wniosek o przeprowadzenie mediacji – wzór
 7. Pozew – wzór
 8. Odpowiedź na pozew – wzór
 9. Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania arbitrażowego przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT – wzór wniosku przedprocesowego
 10. Aktualny wykaz opłat przed Sądem Polubownym z dnia 1 stycznia 2023 roku.
 11. Zapis na Sąd Polubowny (klauzula arbitrażowa) wersja dla pozwanego – wzór
 12. Zapis na Sąd Polubowny (klauzula arbitrażowa) wersja dla powoda – wzór