Sąd ds. Domen

UWAGA!

Od 1 stycznia 2020 obowiązuje zmiana w wysokości opłaty kancelaryjnej w postępowaniu arbitrażowym

400 złotych + VAT= 492 złotych


Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych

Wiadomości

VI SEMINARIUM SĄDU POLUBOWNEGO DS. DOMEN INTERNETOWYCH PRZY PIIT