Sąd ds. Domen

UWAGA!

Zarządzenie Prezesa Sądu z dnia 13 marca 2020 roku

W związku z aktualną sytuacją (pandemia), zarządzam w terminie od dnia 16 marca 2020 do odwołania

składanie wniosków przedprocesowych w pierwszej kolejności drogą elektroniczną na adres: arbitraz@piit.org.pl


Od 1 stycznia 2020 obowiązuje zmiana w wysokości opłaty kancelaryjnej w postępowaniu

arbitrażowym

400 złotych + VAT= 492 złotych


Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych

Wiadomości

VI SEMINARIUM SĄDU POLUBOWNEGO DS. DOMEN INTERNETOWYCH PRZY PIIT