image

Już po raz siódmy na temat współpracy nauki z biznesem rozmawiać będą podczas konferencji EDUMIXER reprezentanci firm, instytucji publicznych oraz uczelni i placówek edukacyjnych. Wydarzenie odbędzie się 17-19 maja w formule hybrydowej pod hasłem „Przełomowe technologie: szanse i zagrożenia dla edukacji, rynku pracy i przedsiębiorców”. Konferencja organizowana jest przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) we współpracy z Polskim Towarzystwem Informatycznym (PTI) w ramach Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka oraz Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

Celem naszego wydarzenia jest przede wszystkim próba wypracowania coraz lepszego i bardziej efektywnego modelu współpracy środowiska naukowego z firmami z branży ICT oraz wypracowanie propozycji zmian w programach kształcenia, które uwzględniać będą postępujący rozwój technologiczny oraz dynamicznie zmieniający się rynek pracy. Podczas tegorocznej konferencji Edumixer będziemy mówić o szansach, ale i zagrożeniach wynikających z wdrożenia najnowszych technologii takich jak 5G, sztuczna inteligencja czy obsługa danych w chmurze – czyli tego, co idzie do Polski i co czekać nas będzie w najbliższym czasie.Konferencja to niepowtarzalna okazja na wspólny dialog przedstawicieli biznesu i edukacji. –mówiAndrzej Dulka, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Tegoroczna edycja EDUMIXERA, która odbędzie się 17-19 maja, zorganizowana zostanie w dwóch różnych lokalizacjach: pierwszego dnia konferencji uczestnicy spotkają się w przestrzeniach Centrum Nauki Kopernik, drugiego i trzeciego dnia wydarzenie odbędzie się w Centrum R&D Samsung – Warsaw Spire. Podczas paneli dyskusyjnych eksperci rozmawiać będą m.in. na tematy związanez rozwojem i funkcjonowaniem sztucznej inteligencji, kluczowymi elementami ekosystemu 5G w kontekście możliwych szans i wyzwań oraz aspektów prawnych, na tematy związane z rozwojem dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw, a także współpracy edukacji i biznesu na rzecz osiągnięcia celów cyfrowej dekady.

Wydarzenie skierowane jest doreprezentantów firm z sektorów IT oraz telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, a także przedstawicieli uczelni wyższych, szkół zawodowych i branżowych oraz reprezentantów edukacji nieformalnej, uczniów i studentów, studenckich biur karier, kół naukowych i innych ekspertów i praktyków rynkowych. Głównym celem konferencji jest wypracowanie propozycji zmian w programach kształcenia, uwzględniających rozwój technologiczny oraz potrzeby dynamicznego rynku pracy, wymiana doświadczeń, a także transfer najlepszych praktyk pomiędzy sektorem edukacji formalnej i pozafomalnej czy przedsiębiorcami i instytucjami. Kluczowa jest również poprawa współpracy i zbudowanie partnerstwa pomiędzy podmiotami kształtującymi rynek pracy, możliwa dzięki identyfikacji potrzeb kompetencyjnych poszczególnych grup specjalistów z obszarów informatyki, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa.

Więcej informacji na temat konferencji oraz szczegółowa agenda wydarzenia dostępna jest na stronie EDUMIXER