image

PIIT objęła Patronatem Honorowym Konferencję Zamówienia publiczne na dostawy i usługi IT, która odbędzie się 20 czerwca 2023 r., w warszawskim Hotelu Gromada Warszawa Centrum. Organizatorzy oferują także możliwość udziału online.

UWAGA! Członkowie PIIT otrzymują zniżkę na dostęp online w Konferencji!

Więcej informacji w Sekretariacie PIIT sekretariat@piit.org.pl

Specyfika zamówień na sprzęt i systemy informatyczne dla sektora publicznego wymaga od zamawiających i wykonawców nieustannego rozwoju. Wyzwania, z którymi borykają się na co dzień uczestnicy postępowania wiążą się m.in. z krótkim cyklem życia zaawansowanych technologicznie produktów. Ponadto na branżę wpływają nadal zaburzony po pandemii cykl dostaw i wciąż trwająca wojna w Ukrainie. Tematyka naszej konferencji odnosi się bezpośrednio do tych zagadnień. Będzie to okazja do ich omówienia oraz do dyskusji z doświadczonymi specjalistami z obszaru zamówień IT.

W programie m.in.:

  • ustalanie wartości zamówienia na dostawy i usługi IT z uwzględnieniem kryterium podobieństwa
  • opis przedmiotu zamówienia – jeden z najistotniejszych elementów w procesie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  • dostosowanie zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego do zmieniających się warunków jej realizacji
  • zabezpieczenie interesów zamawiającego przy zakupie systemu informatycznego
  • rękojmia i gwarancja w umowach informatycznych

Więcej informacji na temat wydarzenia oraz zapisów jest dostępne na stronie.