Prezes PIIT członkiem Rady ds. Cyfryzacji

Andrzej Dulka, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, został powołany przez Ministra Cyfryzacji do Rady ds. Cyfryzacji czwartej kadencji (lata 2021-2023).

Rada to ciało opiniodawczo-doradcze, który powołany został w celu wspierania resortu cyfryzacji, a także Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji wiedzą i doświadczeniem. Rada odpowiedzialna jest za opiniowanie dokumentów i projektów aktów prawnych dotyczących spraw związanych z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego.

Do nowej Rady powołano 20 osób.

WIĘCEJ