Stanowiska i konsultacje

 • MFiPR: Koncepcja Rozwoju Kraju 2050

  KRK 2050 jest ważnym dokumentem w polityce rozwoju państwa i dotyczy kluczowych dla przyszłości kraju zagadnień. Dokument zarysowuje możliwe zmiany, które mogą wydarzyć się w długookresowej perspektywie w przyszłości i zmienić rzeczywistość naszego kraju

  Czytaj więcej MFiPR: Koncepcja Rozwoju Kraju 2050

 • MC: Wdrożenie aktu o infrastrukturze gigabitowej

  Ministerstwo Cyfryzacja prowadzi konsultacje dot. wdrożenia rozporządzenia o infrastrukturze gigabitowej (GIA – Gigabit Infrastructure Act). Przepisy, które wprowadzają GIA, znajdą się w nowelizacji ustawy z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz szeregu innych ustaw

  Czytaj więcej MC: Wdrożenie aktu o infrastrukturze gigabitowej

 • MC: Projekt ustawy o krajowym systemie certyfikacji cyberbezpieczeństwa

  Celem projektowanej ustawy jest organizacja systemu certyfikacji cyberbezpieczeństwa w Polsce, w szczególności ustanowienie procedur niezbędnych do zapewnienia prawidłowości procesów certyfikacyjnych oraz określenie sposobu sprawowania nadzoru i kontroli w zakresie stosowania przepisów ustawy

  Czytaj więcej MC: Projekt ustawy o krajowym systemie certyfikacji cyberbezpieczeństwa

 • PIIT: Uwagi do Programu współpracy Ministra Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi

  PIIT w odpowiedzi na zaproszenie do konsultacji w sprawie „Programu współpracy MC z NGO”, pozytywnie oceniła założenia Programu. Wdrażana w ostatnich miesiącach praktyka szerokich konsultacji ministerstwa z interesariuszami zdaniem Izby odpowiada standardom demokratycznego społeczeństwa

  Czytaj więcej PIIT: Uwagi do Programu współpracy Ministra Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi

 • MC: Projekt rozporządzenia ws. warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych telekomunikacji

  Przepisy projektowanego rozporządzenia powinny mieć zastosowanie przy projektowaniu i budowie obiektów i pomieszczeń przeznaczonych do pracy w sieci telekomunikacyjnej lub we współpracy z tą siecią

  Czytaj więcej MC: Projekt rozporządzenia ws. warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych telekomunikacji

Newsletter

Biuletyn PIIT

Członkowie PIIT

Przejdź do treści