PIIT: Uwagi do projektu rozp. ws. określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL

Do Ministerstwa Cyfryzacji, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji przekazała Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL.

Uwagi