PIIT przekazała do KPRM stanowisko do projektów rozporządzeń Ministra Cyfryzacji ws. udzielania wsparcia finansowego na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021‑2027

Stanowisko PIIT