Komisja Europejska rozpoczęła proces konsultacji publicznych na temat redukcji obowiązków sprawozdawczych wynikających z prawa UE. W komunikacie pt. „Długoterminowa konkurencyjność UE: perspektywa na przyszłość po 2030 r.” (COM(2023)168) KE podkreśliła znaczenie sprzyjających wzrostowi gospodarczemu ram regulacyjnych dla wspierania konkurencyjności unijnego biznesu. Komisja zobowiązała się uprościć wymogi sprawozdawcze wobec przedsiębiorstw i administracji oraz przedstawić nowe inicjatywy legislacyjne dotyczące takich obszarów jak: ekologia, polityka cyfrowa i gospodarka. Celem jest zmniejszenie tych obciążeń o 25 % bez podważania celów polityki i tym samym poprawa konkurencyjności unijnych przedsiębiorstw na rynkach światowych.

Udział w procesie może przyczynić się do ograniczenia obowiązków sprawozdawczych wynikających z prawa europejskiego, które są najbardziej uciążliwe dla polskich przedsiębiorców.

Konsultacje trwają do 28 listopada 2023 r. i są prowadzone wyłącznie na stronie KE Wyraź swoją opinię.

Dokument KE zapraszający do zgłaszania uwag.