Dr hab. Marek Świerczyński

Adwokat, Adiunkt w Katedrze prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego WPiA UKSW. Współpracownik Kancelarii Baker&McKenzie, Kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński oraz Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej WPAiE UWr. Specjalizuje się w wybranych zagadnieniach prawa nowych technologii, prawa farmaceutycznego oraz prawa własności intelektualnej. Ekspert legislacyjny.

Wykształcenie:
Uniwersytet Jagielloński, 1995-2001– magister prawa
Uniwersytet Śląski, 2001-2005 – doktor nauk prawnych
Uniwersytet Śląski, 2014 – doktor habilitowany nauk prawnych

Najważniejsze dziedziny badawcze:

prawo cywilne,
prawo nowych technologii,
prawo własności intelektualnej,
prawo farmaceutyczne
Języki:
polski - ojczysty
angielski - biegle

Wybrane publikacje (łącznie ok. 50 pozycji):
Rozdziały o łącznikach, zobowiązaniach pozaumownych i umowach przewozu w Tomach 20a, 20b i 20c Systemu Prawa Prywatnego, "Prawo Prywatne Międzynarodowe" (red. M. Pazdan), Warszawa 2014 i 2015
"Naruszenie prawa własności intelektualnej w prawie prywatnym międzynarodowym, Warszawa 2013
"Prawo farmaceutyczne. Zagadnienia regulacyjne i cywilnoprawne" (Magdalena Krekora, Marek Świerczyński, Elżbieta Traple), Wolters Kluwer, Warszawa 2012 (wyd. 2)
"Poland, in: International Encyclopaedia of Laws: Cyber Law – Suppl. 30 (April 2011)" (Ewa Galewska, Zbigniew Okoń, Marcin Ożóg, Marek Świerczyński, Dariusz Szostek and Eliana Trybuchowska), edited by André Alen & David Haljan. Alphen aan den Rijn, NL: Kluwer Law International, 2011
"Prawo Internetu" (Paweł Podrecki, Zbigniew Okoń, Paweł Litwiński, Marek Świerczyński, Tomasz Targosz, Marcin Smycz, Dariusz Kasprzycki) (red. Paweł Podrecki) (Wyd. 2.), Warszawa 2007
"Prawo reklamy i promocji" (Elżbieta Traple, Joanna Adamczyk, Paweł Barta, Xawery Konarski, Wojciech Kulis, Paweł Litwiński, Zbigniew Okoń, Marcin Ożóg, Paweł Podrecki, Grzegorz Sibiga, Marek Świerczyński, Tomasz Targosz) (red. Elżbieta Traple), Warszawa 2007
"Delikty internetowe w prawie prywatnym międzynarodowym", Kraków 2006