image

W 2020 roku Zarząd Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji zainicjował nadawanie Tytułu „ Ambasadora Polskiej Doliny Cyfrowej”.

Tytułem „Ambasadora Polskiej Doliny Cyfrowej”, nadawanym raz w roku we współpracy i pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wyróżniamy Ambasadora RP, który aktywnie uczestniczył w działaniach związanych z promocją polskiego sektora ICT na rynkach międzynarodowych, w szczególności promując polskie rozwiązania i technologie innowacyjne w obszarze cyfrowym.

W I-szej edycji 2020 tytuł nadano JE Krzysztofowi Buzalskiemu Ambasadorowi Rzeczypospolitej Polskiej w Tanzanii.

06.06.2020