image

Od 2017 r. PIIT jest głównym organizatorem konkursu „Digital Champions”,który jest nieodłącznym elementem konferencji o tym samym tytule. Ideą konkursu jest wyróżnienie firm i osób, których wiedza i kompetencje techniczne mają wartość biznesową, pokazanie i nagrodzenie najlepszych praktyk w świecie cyfrowego biznesu i wyłonienie liderów zorientowanych na innowacje biznesowe, oparte na potencjale technologicznym.

Konkurs podzielony jest na cztery kategorie:

  • Cyfrowy Produkt/Usługa (Digital Value Proposition)
  • Cyfrowa Transformacja (Digital Transformation)
  • Cyfrowy Ekosystem (Digital Ecosystem)
  • Osobowość Cyfrowego Biznesu (Digital Leader)

Jury konkursu stanowią eksperci, przedstawiciele mediów branżowych oraz organizacji biznesowych


Wręczono nagrody w konkursie Digital Champions 2017
Wyniki Konkursu Digital Champions 2018
Wyniki Konkursu Digital Champions 2019

15.11.2019