Współorganizacja: Forum Teleinformatyki

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji po raz kolejny patronuje Forum Teleinformatyki. XXIV edycja Forum odbędzie się 27-28 września w Centrum Konferencyjno- Szkoleniowym BOSS w Miedzeszynie. Organizatorami wydarzenia, tak jak w zeszłym roku, są Biz Tech Konsulting SA oraz PIIT.

Forum jest najstarszą i aktualnie największą krajową konferencją branży IT dla sektora publicznego, która cieszy się dużą popularnością. W 2017 r. Forum zgromadziło 483 osoby z administracji rządowej i samorządowej, firm z różnych branż, organizacji oraz ze środowisk naukowych.

Począwszy od pierwszej edycji, Forum niezmiennie porusza najbardziej aktualne zagadnienia związane z wykorzystaniem informatyki w administracji i gospodarce naszego kraju, tym samym odzwierciedla rozwój polskiego rynku IT.

Nad merytorycznym poziomem Forum czuwa Rada Programowa, którą tworzą wybitni znawcy przewodniego tematu danej edycji Forum.

XXIII edycja Forum była objęta  Honorowym Patronatem przez: Ministerstwo Cyfryzacji, Narodowy Bank Polski, prof. dra hab. Marcina Pałysa – Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

W skład Komitetu Honorowego XXIII Forum weszły wybitne osobistości: Anna Streżyńska – Minister Cyfryzacji, Anna Trzecińska – Wiceprezes NBP, prof. dr hab. Jan Madey– Uniwersytet Warszawski, Borys Stokalski – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, dr hab. inż. Bolesław Szafrański – Profesor WAT.

Tegoroczny temat przewodni i agenda Forum w przygotowaniu. Informacje o zeszłorocznej edycji na stronach:

http://forumti.pl/

http://biztech.pl/forum-teleinformatyki/