UODO

Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Strona: https://www.uodo.gov.pl/


Urząd Ochrony Danych Osobowych
(dawniej GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych to organ, który stoi na straży gwarantowanych w Konstytucji RP oraz prawie UE praw podstawowych:prawa do ochrony danych osobowych i prawa do prywatności.

Porozumienie PIIT z GIODO z 2016 r.