PTI

Polskie Towarzystwo Informatyczne jest opiniotwórczym stowarzyszeniem informatyków, skoncentrowanym na rozwoju informatyki, zawodu informatyka oraz społeczeństwa informacyjnego. PTI prowadzi działalność gospodarczą, finansującą cele statutowe organizacji korzystając z zasobów intelektualnych, zaplecza administracyjnego oraz zasobów finansowych.

Link do strony

Kontakt:

ul. Solec 38 lok. 103, 00-394 Warszawa
+48 22 838 47 05