DIGITALEUROPE

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji  w DIGITALEUROPE jest członkiem od ponad 17 lat.

DIGITALEUROPE – to europejska organizacja, której celem jest reprezentacja interesów szerokorozumianego sektora elektronicznego i przemysłu technologii cyfrowych w Europie. Członkowie zrzeszeni w DIGITALEUROPE to między innymi jedne z największych firm na świecie z sektora IT, telekomunikacji i elektroniki użytkowej, a także stowarzyszenia krajowe z każdej części Europy. Jej członkami jest 37 organizacji zrzeszających przedsiębiorców z 27 krajów europejskich. DE posiada znaczącą pozycję we współpracy z Komisją i Parlamentem Europejskim.