Zarząd

Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Andrzej Dulka

Wiceprezesi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Marta Brzoza

Marek Borzestowski

Xawery Konarski

Wiesław Paluszyński

Mirosław Śmiałek

Dariusz Śpiewak

Teresa Wierzbowska