Zarząd

Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Borys Stokalski

Wiceprezesi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Sylwia Bilska

Marta Brzoza

Marek Borzestowski

Xawery Konarski

Wiesław Paluszyński

Mirosław Śmiałek

Teresa Wierzbowska