#CyberMadeInPoland

Polski Klaster Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland to platforma współpracy oraz promocji polskiego przemysłu cyberbezpieczeństwa, którego celem jest kształtowanie i rozwój bezpiecznej cyberprzestrzeni w Polsce oraz promowanie polskich firm poza granicami kraju. Klaster stymulować ma także współpracę sektora z instytucjami naukowymi, podmiotami administracji publicznej, międzynarodowymi korporacjami, izbami branżowymi i handlowymi oraz innymi partnerami.


PIIT w maju 2021 r. podpisała list intencyjny z Polskim Klastrem Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland. Więcej