Telekomunikacja (GROT)

Komitet Grupy Roboczej Operatorów Telekomunikacyjnych zajmuje się sprawami rynku i prawa telekomunikacyjnego oraz związanych z tym rozporządzeń i relacji z UKE.

Przewodniczący Komitetu: Piotr Kuriata - Członek Rady PIIT (P4),
Wiceprzewodnicząca Komitetu: Małgorzata Krajewska – Członek PIIT (Orange).

W ramach Komitetu GROT utworzono 15 Zespołów Roboczych:

 • Fraud Forum
 • Usługi płatnicze
 • Roaming
 • Stacje bazowe (PEM)
 • SPECTRUM (częstotliwości)
 • Środki unijne
 • Sprawozdawczość (formularze)
 • Rozliczenia międzyoperatorskie
 • Dostęp do infrastruktury (art. 139 Pt)
 • Smartfony
 • Memorandum UKE (wskaźniki jakości usług)
 • SMS Alarmowy
 • GRSS POPC (MIR)
 • DSM Digital Single Market
 • VAT