GAIA - X

Komitet GAIA-X zajmuje się stworzeniem ekosytemu dostawców chmury, użytkowników oraz „czynnika rządowego” w danym państwie, bierze udział w pracach AIBSL mających na celu wypracowanie standardów, dobrych praktyk etc. dotyczących chmury obliczeniowej.

  • Przewodniczący Komitetu: Dariusz Śpiewak - Pełnomocnik Zarządu PIIT
  • Wiceprzewodniczący Komitetu: Jarosław Kowalski - inMado
  • Wiceprzewodniczący Komitetu: Maciej Majewski - Pentacomp

Zakres działań:

  • Utworzenie polskiego hubu dla europejskiego projektu Gaia-X powołanego dla wprowadzenia otwartego, bezpiecznego i suwerennego działania z danymi
  • Współpraca przy transparentnym tworzeniu zasad federacyjnej infrastruktury danych w Europie
  • Zapewnienie niedyskryminacyjnej polityki Gaia-X, która pozwoli wszystkim podmiotom działającym w Polsce na pełne wykorzystanie dorobku projektu
  • Współpraca europejska przy tworzeniu standardów komunikacji (interconnectivity), interoperacyjności (interoperability) i przenoszalności (portability)
  • Współpraca z polskim rządem przy wprowadzaniu zasad wypracowanych przez Gaia-X do ram organizacyjno-prawnych i technicznych wykorzystywania danych
  • Zachęcanie polskich wiodących przedsiębiorców do pracy w Komitecie, a także bezpośredniego uczestnictwa w pracach europejskich Gaia-X.