Wojciech Laskowski

Ekspert w obszarze cyberbezpieczeństwa
Wykształcenie:
2020 – 2021 – Studia Master of Business Administration (MBA)
2007 – 2008 – Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, kierunek – projektowanie i eksploatacja współczesnych systemów informatycznych; Studia podyplomowe
1995 – 2000 – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki, kierunek informatyka, specjalność – systemy komputerowe; Studia II stopnia
1998 – 2000 – Wojskowa Akademia Techniczna, specjalność – kryptologia; Studia wg indywidualnego trybu nauczania
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
Grudzień 2020 – do chwili obecnej, Poczta Polska S.A., Centrala
Z-ca Dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej ds. Cyberbezpieczeństwa

Zarządzanie programem cyberbezpieczeństwa Poczty Polskiej
Budowa zespołu cyberbezpieczeństwa, utworzenie SOC, powołanie do życia CERT Poczta Polska
Nadzór nad realizacją projektów strategicznych Spółki
Wdrożenie systemu reagowania na incydenty komputerowe w ramach Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej
Styczeń 2020 – Grudzień 2020, Zakład Ubezpieczeń Społecznych/NASK
Architekt Cyberbezpieczeństwa

 • Nadzór nad wdrażaniem i rozwojem architektury cyberbezpieczeństwa, definiowanie i weryfikacja wymagań, koordynacja prac architektonicznych
 • Koordynacja usług wsparcia oraz prac nad programem budowania świadomości cyberbezpieczeństwa

Marzec 2020 – Lipiec 2020, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2
Architekt/Konsultant z zakresu Cyberbezpieczeństwa

 • Analiza, definiowanie i weryfikacja wymagań, koordynacja prac architektonicznych
 • Konsultowanie decyzji projektowych pod względem cyberbezpieczeństwa, analiza i definiowanie wymagań z zakresu cyberbezpieczeństwa dla projektów prowadzonych przez WZL2

2018 – 2020, Royal Bank of Scotland, Oddział w Warszawie
Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa

 • Prowadzenie oraz koordynacja procesów budowy oraz oceny bezpieczeństwa architektury systemów IT
 • Organizowanie procesu testów bezpieczeństwa architektury systemów IT

2017 – 2018, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa PIB
Kierownik Działu Centrum Operacyjne

 • Zorganizowanie funkcjonowania Działu Centrum Operacyjne
 • Rozwijanie współpracy w zakresie reagowania na incydenty komputerowe
 • Udział w pracach zespołu opracowującego Ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

2012 – 2016, Ministerstwo Obrony Narodowej

 • Budowanie zespołów reagowania na incydenty komputerowe oraz zarządzanie nimi; współpraca międzynarodowa w zakresie obsługi incydentów komputerowych
 • Ocena bezpieczeństwa architektury złożonych systemów teleinformatycznych
  Koordynacja prac oraz nadzór nad wdrażaniem architektury cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych MON

2000 – 2012, Siły Powietrzne

 • Projektowanie architektury złożonych systemów informatycznych dla potrzeb Sił Powietrznych oraz udział w pracach wdrożeniowych
 • Współpraca międzynarodowa w zakresie rozwoju architektury systemów teleinformatycznych
 • Zarządzanie zespołami specjalistów IT