Wojciech Laskowski

Ekspert w obszarze cyberbezpieczeństwa

Wykształcenie:

 • 2020 - 2021 - Studia Master of Business Administration (MBA)
 • 2007 - 2008 - Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, kierunek – projektowanie i eksploatacja współczesnych systemów informatycznych; Studia podyplomowe
 • 1995 - 2000 - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki, kierunek informatyka, specjalność - systemy komputerowe; Studia II stopnia
 • 1998 - 2000 - Wojskowa Akademia Techniczna, specjalność – kryptologia; Studia wg indywidualnego trybu nauczania

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Grudzień 2020 - do chwili obecnej, Poczta Polska S.A., Centrala

Z-ca Dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej ds. Cyberbezpieczeństwa

 • Zarządzanie programem cyberbezpieczeństwa Poczty Polskiej
 • Budowa zespołu cyberbezpieczeństwa, utworzenie SOC, powołanie do życia CERT Poczta Polska
 • Nadzór nad realizacją projektów strategicznych Spółki
 • Wdrożenie systemu reagowania na incydenty komputerowe w ramach Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej
Styczeń 2020 – Grudzień 2020, Zakład Ubezpieczeń Społecznych/NASK

Architekt Cyberbezpieczeństwa

 • Nadzór nad wdrażaniem i rozwojem architektury cyberbezpieczeństwa, definiowanie i weryfikacja wymagań, koordynacja prac architektonicznych
 • Koordynacja usług wsparcia oraz prac nad programem budowania świadomości cyberbezpieczeństwa
Marzec 2020 – Lipiec 2020, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2

Architekt/Konsultant z zakresu  Cyberbezpieczeństwa

 • Analiza, definiowanie i weryfikacja wymagań, koordynacja prac architektonicznych
 • Konsultowanie decyzji projektowych pod względem cyberbezpieczeństwa, analiza i definiowanie wymagań z zakresu cyberbezpieczeństwa dla projektów prowadzonych przez WZL2
2018 – 2020, Royal Bank of Scotland, Oddział w Warszawie

Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa

 • Prowadzenie oraz koordynacja procesów budowy oraz oceny bezpieczeństwa architektury systemów IT
 • Organizowanie procesu testów bezpieczeństwa architektury systemów IT
2017 – 2018, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa PIB

Kierownik Działu Centrum Operacyjne

 • Zorganizowanie funkcjonowania Działu Centrum Operacyjne
 • Rozwijanie współpracy w zakresie reagowania na incydenty komputerowe
 • Udział w pracach zespołu opracowującego Ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa
2012 – 2016, Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Budowanie zespołów reagowania na incydenty komputerowe oraz zarządzanie nimi; współpraca międzynarodowa w zakresie obsługi incydentów komputerowych
 • Ocena bezpieczeństwa architektury złożonych systemów teleinformatycznych
 • Koordynacja prac oraz nadzór nad wdrażaniem architektury cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych MON
2000 – 2012, Siły Powietrzne
 • Projektowanie architektury złożonych systemów informatycznych dla potrzeb Sił Powietrznych oraz udział w pracach wdrożeniowych
 • Współpraca międzynarodowa w zakresie rozwoju architektury systemów teleinformatycznych
 • Zarządzanie zespołami specjalistów IT