Tomasz Polichnowski

Ekspert w obszarze "Inteligentnych Systemów Transportowych w zakresie ruchu drogowego"

Poniżej w załącznikach CV Pana Tomasza Polichnowskiego.

Załączniki