Piotr Mękarski

Ekspert w zakresie „ochrony środowiska”
Obecnie Kierownik ds. Ochrony Środowiska i Odpowiedzialności Społecznej w firmie Hewlett Packard Enterprise Polska odpowiedzialny za region Europy Centralnej, Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz Przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji od 2012 roku.

Z firmą Hewlett-Packard Polska związany zawodowo od roku 1998 gdzie do 2002 roku zajmował się certyfikacją i homologacją wprowadzanych produktów na rynek polski w Dziale Norm i Standardów. Od 2002 r. pracował w Dziale Ochrony Środowiska, gdzie odpowiadał za zapewnienie zgodności wprowadzanych produktów z wymaganiami prawnymi, współpracę ze sprzedażą, promocję ekologicznych rozwiązań HP dla rynku polskiego. W latach 2007 -2015 odpowiadał również za region Europy Środkowej i Wschodniej. Równolegle w latach 2006-2007 Członek Zarządu Europejskiej Platformy Recyklingu Polskiej Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A (ERP Polska S.A.). W latach 2007 – 2014 również Członek Rady Nadzorczej ERP Polska S.A. Wiceprzewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska w PIIT (2009 – 2012).

W latach 2004-2005 brał udział w pracach nad ustawą „o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” oraz w 2008 roku i w latach 2012-2015 roku z ramienia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji był reprezentantem PIIT w spotkaniach organizowanych przez Ministerstwo Środowiska, na posiedzeniach Komisji i Podkomisji Sejmowych. Uczestniczył również w szeregu konsultacji prowadzonych przez Ministerstwo Środowiska w zakresie ustawy „o bateriach i akumulatorach”, „o odpadach”, jak również w sprawie rewizji dyrektywy „o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” oraz przez Ministerstwo Gospodarki w sprawie dyrektywy RoHS. Uczestniczył również w pracach Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej Produkcji i Konsumpcji przy Ministerstwie Gospodarki.