Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Al. Jerozolimskie 136 (IX piętro), Eurocentrum Alfa
02-305 Warszawa

Tel.: 22 628 22 60
Biuro PIIT: +48 785 500 949
biuro@piit.org.pl

Kontakt dla mediów: media@piit.org.pl

REGON: 010220521
NIP: 526-12-89-338
Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie
65 1240 6175 1111 0000 4573 4520
KRS: 0000130600, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy