PTI

Polskie Towarzystwo Informatyczne jest opiniotwórczym stowarzyszeniem informatyków, skoncentrowanym na rozwoju informatyki, zawodu informatyka oraz społeczeństwa informacyjnego. PTI prowadzi działalność gospodarczą, finansującą cele statutowe organizacji korzystając z zasobów intelektualnych, zaplecza administracyjnego oraz zasobów finansowych.


http://pti.org.pl/