Izba istnieje od stycznia 1993 roku. Jej członkami są firmy prowadzące działalność gospodarczą w sektorze informatyki i telekomunikacji. Aktualnie do Izby należy ponad 130 firm, reprezentowanych w Izbie poprzez swoich przedstawicieli. Proszę zajrzeć do Katalogu Firm należących już do Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Zapraszamy firmy teleinformatyczne do Izby - naprawdę warto.
Tylko wspólnie możemy wpływać na pozytywne dla prowadzenia biznesu zmiany w ustawach i rozporządzeniach dotyczących rynku teleinformatycznego.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji z Polskim Towarzystwem Informatycznym w konkursie ogłoszonym przez PARP złożyły wniosek na „Utworzenie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora IT". Zgłoszony projekt zyskał najwyższą liczbę punktów spośród ośmiu wniosków, które skierowano do etapu oceny strategicznej i został rekomendowany do realizacji. Prowadzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji IT wpisuje się w statutowe obowiązki i projekty w zakresie budowy nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego.

Barometr PIIT

Ocena aktualnej sytuacji na rynku zamówień publicznych


Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] uruchomiła serwis informujący i liczbie ogłoszeń o zamówieniach publicznych. Serwis pozwala na ocenę dynamiki rynku zamówień teleinformatycznych w ujęciu rocznym, rok do roku, a także miesiąc do miesiąca. Prezentowane dane pozwalają na ocenę aktualnej sytuacji na rynku zamówień publicznych.


Wydarzenia Wydarzenia

PIIT Patronat: I edycja największego wydarzenia polskiego data science - Data Science Summit.

26 maja 2017 - Politechnika Warszawska

W najbliższy piątek, 26 maja, odbędzie się I edycja największego wydarzenia polskiego data science – Data Science Summit. Wydarzenie jest adresowanego do profesjonalistów, jak i wszystkich zainteresowanych tym obszarem. Przygotowane zostało przez uznane społeczności eksperckie we współpracy z czołowymi ośrodkami akademickimi.

PIIT objęła patronatem tą imprezę. Prezes Borys Stokalski jest prelegentem w bloku otwarcia.

PIIT Patronat: Konferencja - Czyny nieuczciwej konkurencji kontent do publikacji

24 maja 2017 roku, Warszawa

Podczas konferencji zostanie przedstawiona analiza zagadnień uwzględniająca różne punkty widzenia. Prelegentami będą przedstawiciele UZP, UOKiK, NIK, Fundacji Batorego, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Kancelarii Ziembiński & Partnerzy, a także – co unikatowe dla polskich konferencji – przedstawiciele międzynarodowych, niezależnych organizacji: Transparency International i DIGIWHIST.

PIIT Patronat: FutureTech Congress

24 i 25 maja 2017 roku, Warszawa

FutureTech Congress to jeden z najważniejszych szczytów biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej dedykowany innowacyjnym branżom fintech, insurtech oraz big data. Pierwsza edycja kongresu organizowanego przez MMC Polska odbędzie się 24 i 25 maja w Warszawie. Podczas dwóch dni debat i wykładów, międzynarodowi eksperci będą rozmawiać o przyszłości polskiego biznesu i roli, jaką odegrają w niej sztuczna inteligencja oraz zaawansowane rozwiązania technologiczne.

PIIT Patronat: Konferencja Code Europe

25 maja 2017 roku, Warszawa

Code Europe to największa konferencja programistyczna w Polsce. Specjalnie na to wydarzenie przyjeżdżają prelegenci z całego świata! To jedyna okazja do spotkania w jednym miejscu ekspertów z firm takich jak Google, IBM, Microsoft, Netflix, Spotify czy Uber. Pierwszą edycję Code Europe odwiedziło ponad 10 000 uczestników. Właśnie ruszyła rejestracja!

PIIT Patronat: IV Digital Money & Blockchain Forum

1 czerwca 2017 r., Warszawa

Po ubiegłorocznym III Digital Money & Currency Forum tematyka walut cyfrowych na czele z bitcoinem oraz technologii blockchain nabrała w Polsce nowego rozmachu. Stało się tak za sprawą Minister Cyfryzacji Anny Streżyńskiej, która dostrzegła znaczenie tych innowacyjnych rozwiązań dla prowadzonych w naszym kraju działań przyspieszających jego digitalizację, przede wszystkim w zakresie nowoczesnej e-administracji.

Od Prezesów Od Prezesów

List Prezesa PIIT - Po XXVII Zgromadzeniu (30 marca 2017)

Szanowni Członkowie Izby, Koleżanki i Koledzy, Po zakończonych dziś obradach Zgromadzenia, przed nami kolejne kroki związane z formowaniem władz Izby. Wtedy przyjdzie też czas na przyjęcie przez Izbę i ogłoszenie planu działań na kolejną kadencję. Pozwalam sobie jednak skierować do Państwa...

więcej

Polecamy Polecamy

PIIT: Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce - odpowiedzialny rozwój i równe szanse

Z danych zebranych w raporcie PwC "Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce - odpowiedzialny rozwój i równe szanse" wynika, że wkład operatorów telekomunikacji mobilnej do PKB Polski to ponad 26,5 mld...

więcej