Izba istnieje od stycznia 1993 roku. Jej członkami są firmy prowadzące działalność gospodarczą w sektorze informatyki i telekomunikacji. Aktualnie do Izby należy ponad 130 firm, reprezentowanych w Izbie poprzez swoich przedstawicieli. Proszę zajrzeć do Katalogu Firm należących już do Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Zapraszamy firmy teleinformatyczne do Izby - naprawdę warto.
Tylko wspólnie możemy wpływać na pozytywne dla prowadzenia biznesu zmiany w ustawach i rozporządzeniach dotyczących rynku teleinformatycznego.

Telefon komórkowy zaspokaja coraz więcej potrzeb ¾ badanych Polaków, ⅔ ma telefon zawsze przy sobie, a dla niemal połowy telefon jest absolutnie niezbędny - to główne wyniki badań przeprowadzonych we wrześniu br. przez firmę ARC Rynek i Opinie. Przyczynkiem do badań było 20-lecie uruchomienia pierwszej sieci telefonii komórkowej w Polsce.

Barometr PIIT

Ocena aktualnej sytuacji na rynku zamówień publicznych


Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] uruchomiła serwis informujący i liczbie ogłoszeń o zamówieniach publicznych. Serwis pozwala na ocenę dynamiki rynku zamówień teleinformatycznych w ujęciu rocznym, rok do roku, a także miesiąc do miesiąca. Prezentowane dane pozwalają na ocenę aktualnej sytuacji na rynku zamówień publicznych.


Wydarzenia Wydarzenia

PIIT: Zaproszenie na 1 webinarium z cyklu Forum Ochrony Danych Osobowych

Już 8 grudnia 2016 r. o godz. 9.30 zapraszamy na 1.Webinarium z cyklu Forum Ochrony Danych Osobowych poświęcone zmianom wprowadzanym przez Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO).

PIIT Patronat: IX Konferencja Central European Electronic Card Warsaw

7-8 grudnia 2016, Hotel Novotel Warszawa Centrum

Już 7 i 8 grudnia odbędzie się dziewiąta edycja Konferencji Central European Electronic Card. Jej dominujące tematy to : Commerce – Payment – Mobility – FinTech - Identity – Security – Smart City. Współorganizatorem Konferencji CEEC jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

KONWENTY INFORMATYKÓW I ADMINISTRACJI

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny – TECHNOPARK POMERANIA

Od 11 lat TECHNOPARK POMERANIA jako pomysłodawca i autor Konwentów Informatyków i Administracji współpracuje z jednostkami administracji publicznej starając się wspierać Państwa w rozwiązywaniu merytorycznych problemów. To ważna inicjatywa dla kształtowania i budowania społeczeństwa informacyjnego. Podejmujemy współpracę z różnymi instytucjami i dzięki temu, podczas Konwentów, możemy Państwu zaprezentować tematy dotyczące aktualnych problemów oraz zadań stojących przed administracją, a tym samym pogłębiać Państwa wiedzę w tym zakresie. Mamy nadzieję, że dyskusje panelowe i rozmowy, również w tym roku, będą dla Państwa kolejnym cennym źródłem informacji.

PIIT: Forum Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych

Polecamy

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w Forum Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych PIIT. Forum zostało udostępnione na platformie Yammer. Celem forum jest wymiana informacji i doświadczeń nt bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz ochrony danych osobowych. W ramach forum będą również opiniowane akty prawne związane z cyberbezpieczeństwem, do których uwagi będzie zgłaszała PIIT.

Od Prezesów Od Prezesów

PIIT: "Działać dla wspólnego dobra" - wywiad Prezesa Izby dla Telko.in

TELKO.in - Działać dla wspólnego dobra - wywiad Prezesa Izby "Rutynowa współpraca z administracją centralną, poprawa wizerunku polskiej branży teleinformatycznej i wciągnięcie członków do intensywniejszej współpracy na wspólną rzecz – to trzy podstawowe cele, jakie stawia sobie Ireneusze...

więcej

Polecamy Polecamy

PIIT: Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce - odpowiedzialny rozwój i równe szanse

Z danych zebranych w raporcie PwC "Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce - odpowiedzialny rozwój i równe szanse" wynika, że wkład operatorów telekomunikacji mobilnej do PKB Polski to ponad 26,5 mld...

więcej