Sąd Polubowny Sąd Polubowny

INFORMACJA O V SEMINARIUM ARBITRÓW I MEDIATORÓW

17 maja 2017 r. , Katowice

mając na uwadze istniejącą praktykę organizowania co dwa lata Seminarium Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie, uprzejmie informuję, że kolejne, V seminarium planowane jest na 17 maja 2017 r. Seminarium organizowane wspólnie z Naukową Akademicką Siecią Komputerową oraz Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Zestawienie postępowań

Zestawienie Postępowań

Zestawienie liczbowe postępowań przed Sądem Polubownym ds Domen Internetowych.

 

Postępowania Mediacyjne: (Zestawienie_Mediacja_2017.pdf)

Postępowania Arbitrażowe: (Zestawienie_Arbitraż_2017.pdf)

Zestawienie Miesięczne: (Zestawienie_Miesieczne_2017.pdf)

 

Siedziba Biura Sądu Polubownego


Nasz adres:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
ul. Kruczkowskiego 8, VII piętro
00-380 Warszawa

Obowiązujący numer telefonu i faksu:

tel/fax: + 48 22 625 73 23
arbitraz@piit.org.pl
www.piit.org.pl


Za wszelkie niedogodności związane ze zmianą siedziby Izby – przepraszamy!


Mapka lokalizacyjna:


Powiększenie

Coraz więcej pozwów o nieuczciwą konkurencję w internecie

Ireneusz Matusiak Można tworzyć najbardziej fantazyjne nazwy, o ile w celu zwiększenia wartości domeny nie używa się znanych oznaczeń ...

Domeny z bł(en)dem - Komentarz Prezesa SP

„Na świecie proceder rejestrowania domen z literówkami ma nazwę - typosquatting (zbitka angielskich słów "literówka" i "dziki lokator"). …”

Wykaz Opłat

UWAGA!
Od 1 stycznia 2011 roku zmiany w opłatach Sądu Polubownego w związku ze zmianą Ustawy o VAT.

Regulamin Sądu Polubownego

Regulamin Sądu Polubownego

Uchwałą nr 5/2008 Rady Sądu Polubownego w dniu 28 maja 2008 roku został przyjęty nowy Tekst Jednolity Regulaminu Sądu Polubownego.

Uchwała XVI Zgromadzenia "O powołaniu Sądu Polubownego"

Uchwała nr 8 XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Członków PIIT z dnia 23 marca 2007 roku o powołaniu Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

Sąd Polubowny przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Mediacja oraz Arbitraż w sprawach dotyczących nazw domen internetowych


Zgłoszeń można dokonywać pocztą elektroniczną na adres: arbitraz@piit.org.pl

Nasz adres:
Biuro Sądu Polubownego
ds. Domen Internetowych

ul. Kruczkowskiego 8,
00-380 Warszawa
(budynek Nordic Park - VII p.)
tel/fax: + 48 22 625 73 23