Wiadomości Wiadomości

INFORMACJA O V SEMINARIUM ARBITRÓW I MEDIATORÓW

17 maja 2017 r. , Katowice

mając na uwadze istniejącą praktykę organizowania co dwa lata Seminarium Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie, uprzejmie informuję, że kolejne, V seminarium planowane jest na 17 maja 2017 r. Seminarium organizowane wspólnie z Naukową Akademicką Siecią Komputerową oraz Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

KONGRES FORUM DLA WOLNOŚCI I ROZWOJU

28-30 października 2015 r., Katowice

Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth to pionierski projekt obywatelski - ponad podziałami politycznymi - zrzeszający przedstawicieli środowisk biznesowych, naukowych i politycznych. Jego celem jest sformułowanie propozycji regulacji prawnych sprzyjających wolności i rozwojowi gospodarczemu. Forum składa się z trzech etapów: badań, kongresu - który skupia 18 warsztatów tematycznych - oraz przekazania wyników prac wysokiej rangi przedstawicielowi władzy publicznej posiadającemu inicjatywę ustawodawczą. Efekt prac zostanie podsumowany także raportem zawierającym propozycje zmian legislacyjnych. W programie Kongresu wystąpi Dr Ireneusz Matusiak - Prezes Sądu Polubownego ds Domen Internetowych przy PIIT wystąpieniem jako Ekspert warsztatu "Alternatywne metody rozstrzygania sporów".

Szkolenie Urzędu Patentowego RP i Toruńskiego Parku Technologicznego

Urząd Patentowy RP i Toruński Park Technologiczny serdecznie zapraszają na szkolenie „Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną w świecie cyfrowym”, które odbędzie się 2 czerwca 2015 r. w Toruńskim Parku Technologicznym, (ul. Włocławska 167, Budynek A, Sala konferencyjna, 1 p. ).

Udział w szkoleniu dr Ireneusz Matusiak - Prezesa Sądu

IV Seminarium Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego ds. Domen Intenernetowych przy PIIT

12 maja 2015 roku, Poznań

W imieniu Organizatorów: Katedry Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Katedry Prawa Cywilnego Handlowego i Ubezpieczeń UAM, Krajowej Rady Komorniczej,  Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT],

 Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej NASK oraz Rady Sądu Polubownego 

zapraszamy na:

 
IV SEMINARIUM

 ARBITRÓW I MEDIATORÓW SĄDU POLUBOWNEGO DS. DOMEN INTENERNETOWYCH PRZY PIIT

"Prezydent w grze komputerowej"

Dr Ireneusz Matusiak Prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przedstawia na łamach Kwartalnika Urzędu Patentowego RP w artykule:
„Prezydent w grze komputerowej” możliwości oraz ograniczenia prawne związane z tworzeniem gier komputerowych.

Konferencja: "Prawo Internetu"

11 marca 2014 roku, Sala konferencyjna OIRP, Warszawa

Konferencja „Prawo Internetu”

Sala konferencyjna OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15, I piętro

11 marca 2014 r. w godz. 10.00–16.00

Dr Ireneusz Matusiak – radca prawny, Prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji przedstawi wykład:
„Arbitraż jako alternatywny sposób rozstrzygania sporów o nazwy domeny internetowej. Praktyczne aspekty „

Program konferencji: http://www.oirpwarszawa.pl/module/article/one/1333

Konferencja z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce ”

pt.: „Zastosowanie ADR w wybranych branżach gospodarki”

Nowy Tomyśl 28 marca 2014 r.Dr Ireneusz Matusiak – radca prawny, Prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji przedstawi wykład:
„Specyfika postępowań w sporach dotyczących nazw domen internetowych ”pl

 

Relacja z III Seminarium Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT

15 maja 2013 roku, Uniwersytet Warszawski

W dniu 15. 05. 2013 r. w Pałacu Kazimierzowskim w Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego, odbyło się III Seminarium Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT. Organizatorami Seminarium byli Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Koło Naukowe Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Seminarium zostało wpisane w obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego.

10 lecie Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych powstał w celu rozstrzygania sporów o naruszenie praw w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej w domenie „pl”. Rozpoczął działalność w styczniu 2003 r. – na podstawie porozumienia partnerów: PIIT i NASK oraz stosownych zapisów statutowych i regulaminów PIIT.


List Prezesa PIIT z okazji 10 lecia


Relacja z  III Seminarium Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT


Wywiad z dr. Ireneuszem Matusiakiem Prezesem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 13 maja 2013


Sprawy domen odejmują całą materię własności intelektualnej

Ireneusz Matusiak Prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych PIIT powiedział:  

Każdy spór o domenę jest inny. Arbitrzy muszą np. rozsądzać, co jest ważniejsze: wolność słowa i wolność komunikowania się obywateli czy też prawo ochronne na znak towarowy.”

III SEMINARIUM ARBITRÓW I MEDIATORÓW SĄDU POLUBOWNEGO

III SEMINARIUM ARBITRÓW I MEDIATORÓW SĄDU POLUBOWNEGO
DS. DOMEN INTERNETOWYCH PRZY PIIT
15 maja 2013 r. godz. 10.00 – 14.30

Pałac Kazimierzowski w Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

10 lat SP


Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy PIIT
10 lat
2003 – 2013

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych powstał  „w celu rozstrzygania sporów o naruszenie praw w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej w domenie „pl”.
Rozpoczął działalność w styczniu 2003 r. – na podstawie porozumienia partnerów: PIIT i NASK oraz stosownych zapisów statutowych i regulaminów PIIT;

Wpłynęło 668 spraw, wydano 180 wyroków (do końca 2012 roku)
W Sądzie orzeka 37 Arbitrów;  3 Mediatorów

W skład Rady Sądu wchodzą: Tomasz Kulisiewicz; Konrad Marzęcki; Ireneusz Matusiak – od 10 lat przewodniczy Sądowi; Anna Piechocka; Maria Ziółkowska.

Najbardziej popularne domeny objęte postępowaniami przed Sądem Polubownym to m.in.: wp.pl;  wirtualnapolska.pl; gmail.pl; gmail.com.pl; naszabiedronka.pl; euro2012poland-ukraine.pl

Edukacyjna rola Sądu Polubownego: opublikowane 73 wyroki na witrynie arbitraz.pl oraz na piit.org.pl/sad_polubowny

Seminaria Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego - co dwa lata organizowane są przy współpracy najbardziej znanych ośrodków uniwersyteckich w kraju: rok 2009 Kraków UJ; rok 2011 Wrocław UW; planowane na maj 2013 roku III Seminarium w Warszawie przy współpracy Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Zestawienie postępowań

Zestawienie Postępowań

Zestawienie liczbowe postępowań przed Sądem Polubownym ds Domen Internetowych.

 

Postępowania Mediacyjne: (Zestawienie_Mediacja_2017.pdf)

Postępowania Arbitrażowe: (Zestawienie_Arbitraż_2017.pdf)

Zestawienie Miesięczne: (Zestawienie_Miesieczne_2017.pdf)

 

Siedziba Biura Sądu Polubownego


Nasz adres:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
ul. Kruczkowskiego 8, VII piętro
00-380 Warszawa

Obowiązujący numer telefonu i faksu:

tel/fax: + 48 22 625 73 23
arbitraz@piit.org.pl
www.piit.org.pl


Za wszelkie niedogodności związane ze zmianą siedziby Izby – przepraszamy!


Mapka lokalizacyjna:


Powiększenie

Coraz więcej pozwów o nieuczciwą konkurencję w internecie

Ireneusz Matusiak Można tworzyć najbardziej fantazyjne nazwy, o ile w celu zwiększenia wartości domeny nie używa się znanych oznaczeń ...

PIIT: II Seminarium Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych

13 maja 2011 roku, Wrocław

II Seminarium Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji [PIIT], odbyło się 13 maja 2011 roku w godz. 10.00-15.00 we Wrocławiu - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, sala im. Świdy, ul. Uniwersytecka 7/10, Wrocław.

Wykaz Opłat

UWAGA!
Od 1 stycznia 2011 roku zmiany w opłatach Sądu Polubownego w związku ze zmianą Ustawy o VAT.

Wywiad z Prezesem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych

Prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT o najczęstszych przypadkach naruszenia praw innych osób podczas rejestracji domeny.

Spotkanie Arbitrów Sądu Polubownego PIIT

15 maja 2009 roku, Kraków

Spotkanie arbitrów Sądu Polubownego działającego przy PIIT miało na celu podsumowanie orzecznictwa Sądu, który został utworzony w 2003 r. W tematykę wprowadził zebranych Prezes Sądu mec. Ireneusz Matusiak, przedstawiając m. in. historię Sądu, statystykę postępowań oraz podkreślając znaczącą rolę arbitrów w edukacji społeczeństwa informacyjnego.

Podczas spotkania zaprezentowano dwa referaty, pierwszy przedstawiony przez mgr A. Piechocką (Rada Sądu Polubownego) dotyczył charakteru prawnego nazwy domeny. W drugim referacie dr. P. Podrecki (UJ) omówił dotychczasowe orzecznictwo Sądu. Ostatnim punktem spotkania była ożywiona dyskusja arbitrów oraz zaproszonych gości, nawiązująca do tematyki przedstawionej w referatach.

Spotkanie to odbywało się w ramach Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego.