PIIT PIIT

« Powrót

Tomasz Zalewski

[21.10.2014]

Tomasz Zalewski

Tomasz Zalewski jest radca prawnym i partnerem w kancelarii Wierzbowski Eversheds, w której kieruje zespołami własności intelektualnej i technologii informatycznych oraz zespołem prawa zamówień publicznych.

W roku 1994 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a w roku 1998 ukończył aplikację radcowską i został wpisany na listę radców prawnych. Członek Okręgowej Izby radców Prawnych w Warszawie (nr wpisu WA-4317).

Od 1999 roku jest związany z kancelarią Wierzbowski Eversheds.

W swojej praktyce zawodowej dotyczącej własności intelektualnej skupia się na zagadnieniach dotyczących prawa autorskiego, usług świadczonych drogą elektroniczną i innych dziedzin z tym związanych. Zajmuje się problematyką umów licencyjnych, projektów informatycznych, projektów związanych z Internetem (sprzedaż w Internecie, usługi świadczone drogą elektroniczną, cloudcomputing, spory dotyczące domen internetowych), a także naruszeniamipraw własności intelektualnej. Doradza także w kwestiach dotyczących nieuczciwej konkurencji oraz reklam. W ostatnim czasie zaangażowany w problematykę copyright levies.

W ramach praktyki dotyczącej prawa zamówień publicznych doradza zarówno zamawiającym jak i wykonawcom we wszelkich aspektach związanych z zamówieniami publicznymi oraz innymi procedurami zamówieniowymi. Reprezentuje klientów w toku postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą. Do największych projektów, w których doradzał, należy reprezentowanie konsorcjum Rafako S.A. w postępowaniach protestacyjnych, odwoławczych i sądowych dotyczących zamówienia na nowe bloki energetyczne w Elektrowni Opole o wartości 11 mld zł oraz doradztwo na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w toku przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy systemu manualnego i elektronicznego poboru opłat (znanego pod nazwą Viatoll).

Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Doradztwo w zakresie swoich specjalności wspiera wieloletnią praktyką w obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw, w tym przygotowywania i negocjacji umów.

Regularnie wykłada na konferencjach dotyczących IT, e-biznesu, prawa własności intelektualnej oraz zamówień publicznych. Od 2009 roku związany ze środowiskiem Aula Polska (http://aulapolska.pl/) i zaangażowany w promowanie wiedzy prawnej dotyczącej przedsiębiorczości technologicznej.

Założyciel, redaktor i współautor dwóch eksperckich blogów.

Blog EuroZamowienia.pl(http://www.eurozamowienia.pl) działa od maja 2011 r. i jest poświęcony prawu zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa europejskiego. Od roku 2012 blog działa także we wersji w j. angielskim (http://www.eurozamowienia.pl/en.html).

Blog IPwSieci.pl (http://ipwsieci.pl/index.html) działa od września 2011 r. i jest poświęcony zagadnieniom związanym z prawem nowych technologii, własnością intelektualną oraz działalnością prowadzoną w Internecie. 

Autor publikacji prasowych dotyczących swojej specjalności.

Jest prawnikiem polecanym w kolejnych edycjach takich informatorów jak Chambers and Partners i EuropeanLegal 500 w zakresie prawa własności intelektualnej, TMT oraz zamówień publicznych.

Od 2012 roku Tomasz Zalewski jest arbitrem Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych w Warszawie.
Inicjator i menadżer programu pro bono dla przedsiębiorców technologicznych InternetStartUp (http://www.internetstartup.pl/, w ramach którego kancelaria Wierzbowski Eversheds wspiera nieodpłatnie przedsiębiorców w projektach związanych z Internetem i nowymi technologiami.

Dwukrotnie nominowany w konkursie Prawnik Pro Bono 2008 i 2009 za pomoc organizacjom pozarządowym dotyczącym prawa zamówień publicznych.
Pomysłodawca pierwszej w Polsce aplikacji mobilnej prawniczej (premiera – styczeń 2013) – anglojęzycznego przewodnika po polskim prawie zamówień publicznych Procurement Explorer (http://aplikacja.procurementexplorer.pl/).

Koordynator praktyki zamówień publicznych w Europie w ramach sieci Eversheds International.

telefon:        +48 22 50 50 796
telefonkomórkowy:  +48 502 18 45 96
e-mail:         tomasz.zalewski@eversheds.pl
Twitter:        @tomasz_zalewski
LinkedIn:       pl.linkedin.com/in/tomaszzalewski/