Zaproszenie na Spotkanie z udziałem Posła M. Boniego pt.: Europejskie ramy wprowadzania e-health

Szanowni Członkowie PIIT, 

serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Spotkaniu PIIT z udziałem Posła Michała Boniego pt. „Europejskie ramy wprowadzania e-health”

Spotkanie odbędzie się 22 czerwca 2018 r. (piątek) w godz. 12:00-15:00

w siedzibie PIIT, Eurocentrum Alfa, Aleje Jerozolimskie 136 (sala konferencyjna - IX piętro)

Podczas spotkania odbędzie się dyskusja na temat kluczowych czynników rozwoju e-health i praktycznych aspektów realizacji rozwiązań w tej dziedzinie w oparciu o działania Komisji Europejskiej (komunikat KE: Europejskie Ramy Interoperacyjności) i Parlamentu Europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem działalności posła Michała Boniego.

Europejskie systemy opieki zdrowotnej i opieki społecznej stoją przed poważnymi wyzwaniami. Wyzwania te obejmują: starzenie się, współwystępowanie wielu chorób, niedobory pracowników służby zdrowia oraz rosnące obciążenie chorobami niezakaźnymi, którym można zapobiegać, spowodowanymi takimi czynnikami ryzyka, jak tytoń, alkohol i otyłość, a także inne choroby, w tym choroby neurodegeneracyjne i choroby rzadkie. Istotnym czynnikiem, który może istotnie wpłynąć na poprawę sytuacji są nowe technologie i towarzyszący im dostępu do szerokopasmowego i szybkiego Internetu. Rozwiązania cyfrowe w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej mogą przyczynić się do poprawy samopoczucia milionów obywateli oraz radykalnie zmienić sposób świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej na rzecz pacjentów, o ile opracowano je w sposób celowy i wdrożono w sposób opłacalny. Cyfryzacja może sprzyjać ciągłości opieki transgranicznej, która ma duże znaczenie dla osób wyjeżdżających za granicę w celach biznesowych lub wypoczynkowych. Cyfryzacja może również pomóc w promowaniu zdrowia i zapobieganiu chorobom, w tym w miejscu pracy. Może ona wspierać reformę systemów opieki zdrowotnej oraz przekształcenie ich w nowe modele opieki skoncentrowane na potrzebach osób i umożliwiające przejście z systemów ukierunkowanych na szpitale na struktury opieki, które mają charakter bardziej środowiskowy i są lepiej zintegrowane. W szczególności chodzi tu o urządzenia medyczne, sieci umożliwiające wymianę? danych i informacji, a także współpracę między placówkami, centra obróbki danych, aplikacje dla lekarzy i pacjentów, bazy danych referencyjnych dotyczących tendencji i symptomów, przenośne akcesoria i inteligentna odzież, które stale monitorują stan naszego zdrowia. W przypadku wszystkich tych elementów należy zapewnić dostęp i interoperacyjność w całej Europie.

Termin zgłoszeń: 15 czerwca 2018 r.

Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres sekretariat@piit.org.pl