Zaproszenie na III konferencję "Pole elektromagnetyczne i przyszłość telekomunikacji"

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, organizuje III Konferencję pt. „Pole elektromagnetyczne i przyszłość telekomunikacji. Badania. Monitoring. Doświadczenia krajowe i zagraniczne”. Konferencja odbędzie się pod Patronatem Honorowym Ministerstwa Cyfryzacji.

Konferencja odbędzie się 6 grudnia 2018 roku  w godzinach 9:30-17:30, w Warszawie.

Stadion Narodowy (sala Amsterdam), Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1

Szczegóły dotyczące zarówno tematyki Konferencji jak i Programu są dostępne na stronie https://pem.itl.waw.pl/konferencje

Udział w konferencji jest nieodpłatny.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w tym ważnym wydarzeniu!