Zaproszenie na 2 Kongres Kompetencji Cyfrowych

15 -16 marca w Tarnowie Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” wraz z partnerami organizuje II Kongres Kompetencji Cyfrowej – doroczne spotkanie środowiska profesjonalistów edukacji cyfrowej w Polsce.

Inicjatorem dorocznego spotkania jest Sieć Edukacji Cyfrowej KOMET@, skupiająca środowisko zawodowe edukatorów cyfrowych, nauczycieli, nauczycieli akademickich, badaczy, metodyków, twórców programów szkoleniowych, producentów pomocy dydaktycznych i materiałów edukacyjnych oraz decydentów edukacji.

Kongres będzie miejscem wystąpień i dyskusji m.in. na następujące tematy:

  1. nowe metody nauczania i narzędzia cyfrowe wspomagające uczenie (się) w nowoczesnej szkole K12
  2. wyniki badań nad edukacją cyfrową w latach 2017-2019 – przegląd raportów
  3. kompetencje cyfrowe dla rynku pracy – nowe inicjatywy, wyzwania, modele finansowania
  4. modernizacja systemu edukacji w Polsce – debata przedwyborcza polityków głównych partii parlamentarnych
  5. cyfrowe narzędzia i treści cyfrowe
  6. program rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce na lata 2019-2025 (przygotowywany przez Ministerstwo Cyfryzacji) – rekomendacje środowiska ekspertów edukacji cyfrowej
  7. finansowanie projektów edukacji cyfrowej w Polsce w perspektywie budżetowej 2021-2027 – rekomendacje środowiska realizatorów projektów 3 osi PO PC w latach 2014-2020.

Szczegółowy program Kongresu zostanie opublikowany w 2 dekadzie stycznia 2019r. Informacje na temat kongresu są na bieżąco publikowane w portalu KOMET@: https://kometa.edu.pl/ oraz na profilu: https://www.facebook.com/KometaCyfrowa/?ref=br_rs oraz powiązanym z nim wydarzeniu https://www.facebook.com/events/333182440593985/.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w kongresie!

Zaproszenie to kieruję przedstawicieli wiodących firm sektora edukacyjnego oraz ICT, wydawców i twórców cyfrowych treści edukacyjnych. Podczas kongresu stworzymy warunki do wymiany doświadczeń między realizatorami tych projektów oraz do wspólnego sformułowania opinii i rekomendacji na temat koniecznych zmian w sposobie zarządzania podażą środków publicznych, które są przeznaczane przez Ministerstwo Cyfryzacji na tego typu projekty. W kongresie wezmą udział osoby z Ministerstwa Cyfryzacji praz Centrum Projektów Polska Cyfrowa odpowiedzialne za tematykę kompetencji cyfrowych.

Swoją obecność na kongresie potwierdzili wstępnie także: Jarosław Gowin – Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji.

Udział w kongresie jest bezpłatny. Liczba miejsc jest limitowana. Formalnego potwierdzenia udziału w kongresie dokonamy na przełomie stycznia i lutego.

Kongres nie jest konferencją naukową, ani popularyzatorsko-szkoleniową, lecz forum prezentacji wyników nowych badań, miejscem debaty środowiska zawodowego i wypracowywania rekomendacji i opinii, które następnie – w ramach aktywności Sieci Edukacji Cyfrowej KOMET@ - przekazane będą odpowiednim władzom publicznym, decydentom i instytucjom.

Podczas kongresu istnieje możliwość zaprezentowania innowacyjnych, cyfrowych narzędzi edukacyjnych, wspierających nowoczesną dydaktykę. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Wszelkie pytania proszę kierować do mnie na adres: k.glomb@mwi.pl