XXX Sympozjum Środowiskowe PTZE

Jastarnia

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXX Sympozjum Środowiskowym PTZE, które odbędzie się w dniach 13-16 września 2020 r. w Jastarni.

Celem XXX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu jest prezentacja prac, dotyczących w szerokim sensie wykorzystania elektromagnetyzmu w  inżynierii, ze szczególnym uwzględnieniem telekomunikacji i elektrotechniki, oraz w medycynie.

Podczas konferencji prezentowane są wyniki badań, prowadzonych w większości Politechnik i Uniwersytetów krajowych i  kilku zagranicznych.  XXX Sympozjum PTZE jest jednym z niewielu miejsc w Polsce, gromadzącym specjalistów z różnych dziedzin nauki i techniki. W konferencji uczestniczą inżynierowie elektrycy, inżynierowie telekomunikacji, informatycy, inżynierowie i specjaliści nauk rolniczych, specjalizujący się w bioinżynierii, oraz lekarze, wykorzystujący nowe technologie w terapii i diagnostyce. Taka różnorodność tematyczna uczestników konferencji, związanych hasłem zastosowań elektromagnetyzmu, stwarza duże możliwości kreowania ciekawych i rozwojowych prac badawczych, jak również stwarza podstawy do generowania konkretnych prac aplikacyjnych. Prezentowane podczas konferencji prace badawcze są publikowane w światowej prasie naukowej, co daje możliwość zaznajomienia się z polskim dorobkiem badawczym światowym ośrodkom naukowym.

Więcej informacji na temat Sympozjum oraz opłaty konferencyjnej, znajduje się na stronie http://sympozjum.ptze.pl/

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji zapraszamy do rejestracji.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu ewakorz@matel.p.lodz.pl tel. +48 604 266 000