Biznes i Technologie 2017

Warszawa
Zapraszamy na konferencję ,,Biznes i Technologie 2017’’
20 czerwca 2017 r. , Warszawa
Tematyka konferencji:
I. Sesja - infrastruktura i bezpieczeństwo IT
- infrastruktura oraz wyposażenie serwerowni  i Data Center
- bezpieczeństwo sieci, systemów, aplikacji
- systemy zasilania awaryjnego, klimatyzacji
- bezpieczeństwo danych i zasobów
- bezpieczeństwo fizyczne - monitoring i identyfikacja
- strategia biznesowa i skuteczna metoda działania
- wirtualizacja, cloud computing
II. Sesja - wsparcie strategii i zarządzania - narzędzia zarządcze i analityczne
- BPM
- zarządzanie projektami
- diagnoza i planowanie, BI, controlling
- analityka biznesowa i predyktywna, Big Data
III. Sesja - platformy, systemy, aplikacje
- ERP
- CRM
- HRMS, zarządzanie wiedzą i pracą grupową, systemy kadrowo-księgowe
- obieg dokumentów, zarządzanie, przechowywanie i archiwizacja
- zunifikowana komunikacja
- technologie mobilne dla biznesu
- systemy specjalistyczne, dedykowane branżom
Podczas konferencji głos zabiorą m.in.:
Rafał Gołębiowski - Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Maciej Godyń - Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.
Grzegorz Cenkier - Poczta Polska S.A.

Romuald Krasowski - II Oddział ZUS w Warszawie

Partner technologiczny:
SMSAPI

Wsparcie merytoryczne:
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.
Patronat honorowy:
Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, PIIT
Zapraszamy do udziału w konferencji:
Kadrę kierowniczą przedsiębiorstw i instytucji:
- członków zarządu, osoby decydujące o sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa,
- osoby odpowiedzialne za definiowanie strategii działania organizacji,
- osoby odpowiedzialne za rozwój i innowacje / osoby decydujące o doborze rozwiązań i technologii oraz zakup i wdrażanie
- kadrę odpowiedzialną za optymalizację procesów biznesowych, analitykę biznesową
- kadrę zarządzającą działami: HR, logistyki, finansowymi
- osoby odpowiedzialne za zarządzanie przepływem informacji, zarządzanie wiedzą
- dyrektorów / kierowników działów IT,
- administratorów systemów informatycznych, administratorów sieci, administratorów bezpieczeństwa
- osoby odpowiedzialne za szeroko pojęte bezpieczeństwo

Najbliższe wydarzenia