XXV Targi Pracy dla Elektroników i Informatyków

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji oferujących praktyki lub pracę oraz osoby poszukujące pracy lub praktyk do uczestnictwa w XXV Targach Pracy dla Elektroników i Informatyków, które z powodu epidemii zostaną ograniczone do wydania elektronicznej wersji katalogu targowego. Inaugurację dystrybucji katalogu przewidujemy na dzień 12 października 2020 r.

Katalog zostanie opublikowany na stronie internetowej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej i rozesłany do wszystkich studentów naszego Wydziału. Planujemy również dystrybucję katalogu wśród studentów innych wydziałów Politechniki Warszawskiej oraz innych uczelni. Zamierzamy także przekazać katalog do organizacji studenckich w celu jego rozpowszechnienia.

Koszt zamieszczenia informacji (1 strona) wynosi 200 zł. + 23% VAT. Możemy zamieszczać dodatkowe strony z reklamami lub uzupełniającymi informacjami. Koszt 200 zł + VAT za każdą dodatkową stronę.

Informacje o targach są dostępne na stronie internetowej.

Zgłoszenie udziału w Targach następuje poprzez wysłanie do pani Doroty Myko wypełnionego  formularza zamówienia stoiska z pieczątką firmową i podpisem osoby zamawiającej w terminie do 28 września 2020 r.

Tekst do katalogu targowego na formularzu podstawowej strony  i zawartość dodatkowych stron należy przesyłać również do 28 września 2020 r. Informacje przesłane po tym terminie z powodów technicznych nie będą mogły być zamieszczone w katalogu targowym.

Jednocześnie organizatorzy informują, że planowana jest organizację kolejnych, XXVI Targów na przełom lutego i marca 2021 r. Forma targów będzie zależna od stanu epidemicznego. Już teraz istnieje możliwość zgłoszenia uczestnictwa.

Na stronie internetowej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, pod adresem http://www.elka.pw.edu.pl/Wspolpraca-i-uslugi/Praktyki-i-Praca2/Dla-przedsiebiorcow jest możliwość umieszczania ofert praktyk i pracy w sposób ciągły. Jest to usługa bezpłatna. Daje ona najprostszą i najszybszą możliwość poznania i pozyskania przyszłych pracowników. Dotyczy to szczególnie okresu wakacji, kiedy studenci poszukują możliwości odbycia praktyki w przedsiębiorstwie, która jest integralnym elementem programu studiów.

Zapraszamy do zapoznania się z  Katalogiem poprzednich, czyli XXIV Targów Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków:

Katalog z targów pracy z dnia 2-3.03.2020 r.

Zdjęcia z poprzednich edycji Targów znajdują się tutaj.

Informacji w sprawie uczestnictwa w targach udziela:

Dorota Myko

tel. 022 234 7081,

faks: 022 234 5885,

e-mail:  d.myko@elka.pw.edu.pl