XXIX Zwyczajne Zgromadzenie Członków PIIT

Warszawa

Rada Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
zwołała
XXIX Zwyczajne Zgromadzenie Członków Izby,
które odbędzie się
29 marca 2019 roku (piątek) od godz. 11:00
w Warsaw Marriott Hotel,
Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79 - sala konferencyjna KOMETA (2 piętro)


UCHWAŁA NR 405/2019 Kadencja 2017-2019
Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
z dnia 26 lutego 2019 roku
w sprawie zwołania XXIX Zwyczajnego Zgromadzenia Członków

Zgodnie z Art. 12, 13 i 14 Statutu PIIT, Rada Izby zwołuje XXIX Zwyczajne Zgromadzenie Członków Izby, które odbędzie się 29 marca 2019 roku o godz. 11.00 w Warszawie Warsaw Marriott Hotel, Al. Jerozolimskie 65/79 - sala konferencyjna KOMETA (2 piętro).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Mandatowej.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.  
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Wybór Komisji Wyborczej.
7. Sprawozdanie Zarządu i Rady Izby z działalności w kadencji 2017-2019.
8.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w kadencji 2017-2019.
9.  Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego z działalności w kadencji 2017-2019.
10. Dyskusja na temat sprawozdań.
11. Przyjęcie uchwał w sprawie sprawozdań:
- Zarządu i Rady,
- Komisji Rewizyjnej,
- Sądu Koleżeńskiego.
12. Udzielenie absolutorium ustępującej Radzie i Zarządowi za kadencję 2017-2019.
13. Dyskusja o działaniach Izby w nowej kadencji.
14. Uchwalenie Dokumentu pt: „Kierunki strategiczne na lata 2019-2021”.
15. Uchwalenie wysokości składek członkowskich oraz wpisowego na rok 2019.
16. Wybory Prezesa Izby.
17. Wystąpienie Prezesa Izby.
18. Ustalenie liczby miejsc mandatowych w Radzie Izby oraz liczby miejsc mandatowych w każdej z grup kompetencji.
19. Wybory do Rady Izby.
20. Wybory do Komisji Rewizyjnej.
21. Wybory do Sądu Koleżeńskiego.
22. Sprawy różne, wolne wnioski.
23. Przyjęcie uchwały Komisji Uchwał i Wniosków i innych uchwał Zgromadzenia.
24. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.


Prosimy o potwierdzenie swojej obecności w Biurze PIIT:
Tel. 22 628 2260, Mobile: (+48) 691119555, e-mail: biuro@piit.org.pl


Wykaz załączonych materiałów:

- Uchwała Nr 405/2019  w sprawie zwołania XXIX Zwyczajnego Zgromadzenia Członków
- Uchwała Nr 404/2019 w sprawie zasad udziału Członków PIIT w Zgromadzeniu
- Regulamin Obrad Zgromadzenie
- Ordynacja Wyborcza
- Statut