XVIII edycja Konferencji „Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania”

Asseco Data Systems jest organizatorem XVIII edycji Konferencji „Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania”, która odbędzie się w dniach 6-7 czerwca br. w Szczecinie. EFPE to międzynarodowa konferencja poświęcona technologii, prawodawstwu i wypracowywaniu jednolitych standardów podczas świadczenia usług zaufania w na całym świecie. Główny temat tegorocznej edycji to: „Powszechność
e-identyfikacji i usług zaufania w chmurze – rynek cyfrowy dostępny dla każdego
.”

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania (EFPE) to największa
w Europie międzynarodowa konferencja poświęcona elektronicznym usługom zaufania, w tym podpisowi elektronicznemu, PKI oraz elektronicznej identyfikacji. Organizowana jest corocznie
w Polsce przez Asseco Data Systems S.A. i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie .

Zgodnie z przyjętą misją konferencja EFPE jest szerokim i otwartym forum dyskusji, podczas którego wymieniane są doświadczenia i poglądy wśród prelegentów i uczestników
z całego świata, dlatego wszystkie wystąpienia podczas EFPE są równolegle tłumaczone
na oficjalne języki konferencji to jest: angielski, polski oraz rosyjski.

Jest to już XVIII edycja konferencji a Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęły m.in.:

 • Ministerstwo Cyfryzacji RP
 • Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT)
 • Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)
 • Prezydent Miasta Szczecin
 • Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI)

Uczestnicy Konferencji zyskują możliwość nawiązania nowych międzynarodowych kontaktów biznesowych, wysłuchania światowych ekspertów oraz wzięcia czynnego udziału w dyskusjach panelowych, w których uczestniczą przedstawiciele rządów, biznesu i nauki m.in. z Włoch, Belgii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Austrii, Polski, Rosji, Francji, Finlandii, Estonii i Turcji oraz innych krajów, z których przedstawiciele przybywają corocznie na naszą Konferencję.

Szczegółowa tematyka tegorocznej XVIII edycji EFPE:

 • Powszechne wykorzystanie usług e-identyfikacji i usług zaufania w życiu codziennym – znoszenie barier i digitalizacja komunikacji oraz procesów biznesowych w kontekście ergonomii narzędzi e-identyfikacji w ujęciu międzynarodowym;
 • Korzyści płynące z wdrożenia usług zaufania w systemach obiegu dokumentów, bankowości elektronicznej oraz usługach telekomunikacyjnych;
 • Transgraniczna uznawalność usług zaufania oraz e-identyfikacji w UE i na Świecie;
 • Zastosowanie usług zaufania i e-identyfikacji w ochronie danych osobowych – jak zaadresować nowe wyzwania stawiane przez RODO;
 • Usługi zaufania i e-identyfikacji w przetargach publicznych;
 • Usługi zaufania i e-identyfikacja w służbie zdrowia – przegląd dostępnych rozwiązań i case studies;
 • Przegląd funkcjonujących rozwiązań na rynku usług zaufania i e-ID zgodnych z wymogami eIDAS;
 • Innowacyjne technologie i rozwiązania w zakresie cyfrowej identyfikacji i mobilnych e-usług;
 • Dobre praktyki i doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa i dostępności mobilnych usług elektronicznych i technologii chmury;
 • mDokumenty i mID – Doświadczenia, szanse i możliwości na rynkach międzynarodowych;
 • Audyty zgodności eIDAS – wyzwania, doświadczenia oraz przegląd aktualnych wymagań;
 • Krajowe węzły identyfikacji – wymiana doświadczeń, dobre praktyki i stan powiadomień systemów identyfikacji;
 • Usługi zaufania w chmurze – wymiana praktyk i doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa i dostępności;

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.efpe.pl