XIII konferencja „Bezpieczeństwo w Internecie - Globalne gry. Global Games”

10-11 czerwca br. Odbędzie się XIII konferencja „Bezpieczeństwo w Internecie”, której PIIT jest współorganizatorem.

W tegorocznej edycji skupiamy uwagę na globalnych „grach i graczach” i będziemy rozpatrywać ich aktywność także z unijnej i krajowej perspektywy.

Debaty będą dotyczć: grywalizacji, własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji, ochrony konsumenta i władztwa podatkowego w Internecie a także wiedzy i umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa.

W pierwszym dniu konferencji prezentowane będą problemy rozwoju rynku gier video i e-sportu oraz ochrony własności intelektualnej w świecie gier, a także publicznoprawnej regulacji funkcjonowania takich „globalnych graczy” jak Google, Facebook, Microsoft, Amazon.

Drugi dzień konferencji poświęcony będzie „grom o bezpieczeństwo” w cyberprzestrzeni, analityce danych i ochronie graczy w Internecie oraz  wykorzystaniu gier i symulatorów w edukacji dla cyberbezpieczeństwa.

Wyniki badań prezentowane na konferencji będą przedmiotem kolejnego, XI tomu monografii z serii Internet.

Udział w konferencji jest bezpłatny – rejestracja odbywa się do dnia 8 czerwca 2021 r.

Agenda konferencji

Rejestracja