Współorganizacja: Forum Teleinformatyki

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji po raz kolejny jest współorganizatorem - obok BizTech Konsulting SA - Forum Teleinformatyki. XXIV edycja Forum odbędzie się w dniach 27-28 września w Centrum Konferencyjno- Szkoleniowym BOSS w Miedzeszynie.

Forum jest najstarszą i aktualnie największą krajową konferencją branży IT dla sektora publicznego, która cieszy się dużą popularnością. W 2017 r. Forum zgromadziło 483 osoby z administracji rządowej i samorządowej, firm z różnych branż, organizacji oraz ze środowisk naukowych.

Począwszy od pierwszej edycji, Forum niezmiennie porusza najbardziej aktualne zagadnienia związane z wykorzystaniem informatyki w administracji i gospodarce naszego kraju, tym samym odzwierciedla rozwój polskiego rynku IT.

Nad merytorycznym poziomem Forum czuwa Rada Programowa, którą tworzą wybitni znawcy przewodniego tematu danej edycji Forum.

Tegoroczne Forum zostało objęte Honorowym Patronatem przez: Ministerstwo Cyfryzacji, Narodowy Bank Polski, prof. dra hab. Marcina Pałysa – Rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz Włodzimierza Marcińskiego  Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

W skład Komitetu Honorowego XXIV Forum wchodzą wybitne osobistości: Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji, Anna Trzecińska – Wiceprezes NBP, prof. dr hab. Jan Madey – Uniwersytet Warszawski, dr Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Włodzimierz Marciński – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Borys Stokalski  Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, dr hab. inż. Bolesław Szafrański – Profesor WAT.

DLA CZŁONKÓW PIIT ZOSTAŁA PRZYGOTOWANA SPECJALNA OFERTA RABATOWA - w wypadku chęci skorzystania z oferty prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Izby sekretariat@piit.org.pl

Więcej informacji na stronach:

http://forumti.pl/

http://biztech.pl/forum-teleinformatyki/