Webinarium PIIT: Wybrane aspekty regulacyjne DLT i kryptoaktywów w obszarze prawa rynku kapitałowego – stan obecny i perspektywy

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium

„Wybrane aspekty regulacyjne DLT i kryptoaktywów w obszarze prawa rynku kapitałowego – stan obecny i perspektywy”,

które odbędzie się 21 czerwca 2022 roku w godz. 11:00 – 12:00

Dołącz przez aplikację mobilną (ID wydarzenia): 517-614-747

Trzeci webinar ekspercki dotyczący raportu PIIT „Blockchain w Polsce. Wersja 2.0” poświęcony jest omówieniu stanu obecnego i perspektyw rozwoju regulacji DLT i  kryptoaktywów w obszarze prawa rynku kapitałowego.

Pojawienie się DLT blockchain jako przełomowej innowacji powoduje konieczność przeglądu istniejącego prawa pod kątem możliwości jego stosowania. DLT- Distributed Ledger Technology to technologia rozproszonej bazy danych, której rejestry są replikowane, współdzielone i zsynchronizowane w ramach konsensusu różnych, rozproszonych geograficznie, osób, firm lub instytucji.  Webinarium będzie dotyczyć wybranych regulacji DLT oraz kryptoaktywów w obszarze prawa rynku kapitałowego.

Podczas Webinarium przedstawione zostaną, m.in. następujące zagadnienia:

  • zastosowania blockchain w rejestrach akcjonariuszy,
  • obszary prawne, dotyczące podmiotów działających na rynku kapitałowym, które powinny mieć na uwadze podczas stosowania technologii DLT czy obrotu kryptoaktywami bądź instrumentami pochodnymi na te kryptoaktywa,
  • perspektywy i przewidywania związane z ewentualnymi, nowymi regulacjami dotyczącymi poruszanych zagadnień.

Prowadzący

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z Maciejem Wnukiem maciej.wnuk@piit.org.pl


Pan Tomasz Kalicki, Senior Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka
Tomasz zajmuje się także zagadnieniami dotyczącymi regulacji sektora instytucji finansowych, płatniczych i fintech. Doradza przy transakcjach obejmujących finansowanie i ustanawiania prawnych zabezpieczeń wierzytelności oraz transakcjach fuzji i przejęć, zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym. Doświadczenie zawodowe Tomasza obejmuje m.in. sporządzanie dokumentacji finansowej, w tym zabezpieczeniowej, umów sprzedaży akcji oraz udziałów jak też pozostałej dokumentacji dotyczącej akwizycji, opracowanie struktur transakcji i sposobów działania podmiotów fintech, jak również wydawanie opinii prawnych z zakresu doradztwa regulacyjnego (sektor finansowy), prawa cywilnego i handlowego.
Tomasz jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Jest rekomendowany przez Legal 500 EMEA w obszarze Banking & Finance.

Pan Filip Lisak, Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka
Filip specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, w szczególności prawie obrotu instrumentami finansowymi oraz funduszy Inwestycyjnych. Uczestniczy w projektach związanych z doradztwem regulacyjnym dla firm inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz ich depozytariuszy. Filip jest również autorem analiz związanych ze świadczeniem usług płatniczych oraz statusu i prowadzenia działalności w zakresie walut wirtualnych w Polsce, jak również uczestniczy w projektach w obszarze rynku regulowanego, M&A oraz finansowań dla spółek. Filip jest obecnie doktorantem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz aplikantem radcowskim w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.