Webinarium PIIT: Projekt Prawa komunikacji elektronicznej a płatności typu carrier billing przeprowadzane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych


PIIT zaprasza na bezpłatne webinarium „Projekt Prawa komunikacji elektronicznej  a płatności typu carrier billing przeprowadzane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych”

29 października, godz. 11:00 – 12:00

Przedmiotem webinarium będą zagadnienia prawne związane ze świadczeniem usługi dodatkowego obciążenia rachunku (carrier billing), ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian wynikających z nowego Prawa komunikacji elektronicznej, implementującego dyrektywę Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej.

Najważniejsze kwestie, które zostaną poruszone podczas webinarium:

  • Transakcje płatnicze w ramach tzw. wyłączenia dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych w Ustawie o usługach płatniczych;
  • Projekt zmian PKE (implementacja EKŁE) w zakresie regulacji usługi dodatkowego obciążenia rachunku i jego konsekwencje dla sektora telekomunikacyjnego;
  • Regulowane formy świadczenia usług płatniczych (KIP/MIP), ze szczególnym uwzględnieniem „nowych” usług płatniczych – PIS, AIS.

Podczas webinarium zostanie omówiona m.in. relacja projektowanych zmian do już obowiązujących przepisów ustawy o usługach płatniczych, zgodność projektowanych zmian z dyrektywą oraz przewidywane skutki ich przyjęcia. Poruszona zostanie również kwestia dopuszczalnych form, w jakich jest możliwe świadczenie regulowanych usług płatniczych, w tym tzw. „nowych” usług płatniczych, czyli usługi inicjowania transakcji płatniczej (PIS) oraz usługi dostępu do informacji o rachunku (AIS).

Webinar poprowadzi Karol Juraszczyk

Karol Juraszczyk - Radca prawny, Starszy Prawnik

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w szczególności w prawie usług płatniczych, ochrony danych osobowych oraz zagadnieniach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML). Posiada praktykę w zakresie prawa umów, usług świadczonych drogą elektroniczną, ochrony konsumentów oraz prawa e-commerce. Reprezentował instytucję płatniczą przed organami nadzorującymi jej działalność, w tym KNF i GIIF. W Kancelarii uczestniczy w pracach zespołu Technologie Media Telekomunikacja, doradzając podmiotom z sektora FinTech, w szczególności w zakresie prawa instytucji finansowych i prawa usług płatniczych. Doświadczenie zdobywał zapewniając obsługę prawną jednego z wiodących dostawców usług płatniczych działających na polskim rynku. Reprezentował spółkę w procesach due dilligence oraz integracji post-transakcyjnej. Wcześniej był związany z obszarem rynków kapitałowych, pracując w działach Compliance dwóch domów maklerskich. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Klientom doradza w języku polskim i angielskim.

Dołącz do webinarium:

  • Przez połączenie telefoniczne:

Warszawa +48 (22) 209-2520

PIN konferencji: 254459351#

  • Przez aplikację mobilną:

ID pokoju: 233-292-221

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z Maciejem Wnuk – maciej.wnuk@piit.org.pl