Webinarium PIIT: Odwołania i skargi w nowym PZP

Porozmawiajmy o zmianach w ochronie prawnej wykonawców
PIIT zaprasza na bezpłatne webinarium „Odwołania i skargi w nowym PZP” – 6 listopada 2019, godz. 11.00 – 12.00

Środki ochrony prawnej umożliwiają dochodzenie praw, które jest kluczowe zwłaszcza z perspektywy wykonawców. Prezydent RP już 14 października 2019 r. podpisał nową ustawę regulującą Prawo zamówień publicznych, która była szeroko komentowana przez wiele środowisk, także firmy i organizacje z sektora teleinformatycznego. Nowe przepisy znacznie rozszerzyły zakres czynności, od których można złożyć odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Zmieniła się również regulacja dotycząca składania skarg na orzeczenia tej Izby. To właśnie omówieniu tych rozwiązań, a także ich potencjalnego wpływu na przyjmowane strategie w zakresie wykorzystywania zmodyfikowanych środków ochrony prawnej po wejściu w życie nowej ustawy PZP będzie poświęcone piąte webinarium PIIT. Poprowadzi je Piotr Nepelski – radca prawny z kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, specjalista z prawa zamówień publicznych, doświadczony we wsparciu zarówno największych firm z branży IT, jak i podmiotów z sektora publicznego.

Dołącz do webinarium:

Warszawa +48 (22) 209-2520

PIN konferencji: 393361#

  • Przez aplikację mobilną:

ID pokoju: 516-177-694