Webinarium PIIT: Katalog klauzul obowiązkowych oraz niedozwolonych

PIIT zaprasza na bezpłatne Webinarium

„Katalog klauzul obowiązkowych oraz niedozwolonych”  

30 czerwca 2020 w godz. 11:00 – 11:45

PIIT zamyka czerwiec kolejnym bezpłatnym webinar z cyklu poświęconemu nowemu Prawu zamówień publicznych. Tym razem zapraszamy na omówienie rozszerzonego katalogu klauzul obowiązkowych oraz nowej instytucji – katalogu klauzul niedozwolonych, tzw. abuzywnych.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. regulacje dotyczące zamówień publicznych mają stać się bardziej przejrzyste i uwzględniać nowe realia rynkowe. Wprowadzenie rozszerzonego katalogu klauzul obowiązkowych oraz zupełnie nowego katalogu klauzul niedozwolonych (tzw. abuzywnych) ma na celu zrównoważenie pozycji stron w zamówieniach publicznych.

W trakcie webinar prowadzący - Pani Magdalena Szmalec Product Owner / Business Director w Marketplanet oraz Tomasz Krzyżanowski, radca prawny w Kancelarii Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy – skupią się na przedstawieniu m.in. łącznej maksymalnej wysokości kar umownych. Omówią także kwestie związane z postanowieniem dotyczącym zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia dla umów dłuższych niż 12 miesięcy.

Podczas webinaru eksperci PIIT przedstawią także katalog klauzul niedozwolonych, wskazując, jakie postanowienia w umowach w reżimie Prawa zamówień publicznych są zakazane.

Magdalena rozwija platformę eZamawiający oraz doradza, jak efektywnie przejść transformację cyfrową w zamówieniach publicznych, spełniając wymagania prawne, bezpieczeństwa oraz procesowe. Od ponad 10 lat pomaga firmom i jednostkom elektronizować zakupy oraz zamówienia publiczne. Magdalena brała udział w licznych projektach wspierających elektronizację zamówień publicznych, w tym m.in. kierowała wdrożeniem i udostępnieniem systemu dla 65 jednostek administracji rządowej.

Tomasz jest ekspertem prawnym w zakresie zamówień publicznych z przeszło dziesięcioletnim doświadczeniem. W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT, stojąc na czele zespołu Prawa zamówień publicznych. Współpracował z wieloma dużymi podmiotami, przede wszystkim z branży IT, wspierając zarówno klientów będących wykonawcami, jak i zamawiających. Doświadczony pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych i skargowych w dziedzinie zamówień publicznych podmiotów z sektora publicznego.

Dołącz do webinarium:

Warszawa +48 (22) 209-2520

PIN konferencji: 978288853#

  • Przez aplikację mobilną:

ID pokoju: 963-676-656

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z Maciejem Wnuk – maciej.wnuk@piit.org.pl