Webinarium PIIT: Internet rzeczy – aktualne regulacje prawne w Polsce

PIIT zaprasza na bezpłatne webinarium  „Internet rzeczy – aktualne regulacje prawne w Polsce” 29 czerwca 2020, godz.11:00 – 12:30

Internet rzeczy (IoT, Internet of Things) przybiera na znaczeniu w błyskawicznym tempie. Czy podążają za nim przepisy? Obowiązujące w Polsce regulacje prawne związane z technologią IoT będą tematem webinarium PIIT. Poprowadzi je mecenas Xawery Konarski, Wiceprezes Izby oraz prezes Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii (SPNT).

Na rynku dostępne są tzw. inteligentne urządzenia, które można podłączyć do internetu. To daje możliwość połączenia ich ze sobą nawzajem. W efekcie powstaje sieć, która może zbierać i wysyłać dane z urządzeń na serwer, analizować je i przekazywać urządzeniom polecenia do wykonania wynikające z tej analizy. W taki sposób działa Internet rzeczy (IoT, Internet of Things), charakteryzujący się autonomicznym dostarczaniem, zarządzaniem i monitorowaniem.

W chwili obecnej ani w Polsce, ani w Unii Europejskiej nie planuje się uchwalenia jednego aktu prawnego dotyczącego IoT. Tym istotniejsza jest więc analiza, które z obowiązujących już przepisów stosują się do Internetu rzeczy.

Podczas webinarium omówione zostaną najważniejsze obszary prawne w projektach IoT, które dotyczą:

  • Cyberbezpieczeństwa,
  • ochrony danych osobowych i prywatności,
  • prawa cywilnego i odpowiedzialności za szkody wywołane przez produkt niebezpieczny oraz
  • własności intelektualnej.

Prowadzący webinar – mecenas Xawery Konarski, wiceprezes PIIT oraz prezes Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii (SPNT) – omówi powyższe kwestie z punktu widzenia poszczególnych podmiotów działających w łańcuchu wartości IoT, uwzględniając perspektywy dostawców urządzeń, dostawców aplikacji oraz dostawców usług.

Xawery to ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Jest starszym partnerem i współzałożycielem kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, w której nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacji (TMT), koordynując projekty realizowane w Polsce i w państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

Jako ekspert prawny brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii. Na przestrzeni ostatnich 15 lat wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT i ochronie danych osobowych (m.in. Chambers Europe, Legal 500, Rzeczpospolita).

Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT i członkiem organizacji: IAPP, INPLP, ITechLaw oraz SABI-IOD. Pełni funkcje doradcy prawnego Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU).

Dołącz do webinarium:

  • Przez połączenie telefoniczne:

Warszawa +48 (22) 209-2520

PIN konferencji: 574864243#

  • Przez aplikację mobilną:

ID pokoju: 181-644-325