Webinar „Otwarte rynki pozaunijne dla polskiego eksportera. Prezentacja portalu KE: Access to Market"

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaprasza na webinarium organizowane przez Dolnośląską Izbę Gospodarczą „Otwarte rynki pozaunijne dla polskiego eksportera. Prezentacja portalu KE: Access to Market”.

Webinar odbędzie się 15 kwietnia 2021 r. w godz.: 10:00 - 12:00.

Podczas spotkania dowiedzą się Państwo w jaki sposób Unia Europejska oraz Światowa Organizacja Handlu (WTO) wspiera firmy eksportowe w procesie internacjonalizacji oraz jak nowo powstały portal Komisji Europejskiej: Access2Markets wykorzystać w sektorze MMŚP w ekspansji na rynki pozaunijne. Na zakończenie spotkania ekspert odpowie na bieżące pytania oraz udzieli cennych wskazówek w zakresie handlu międzynarodowego.

AGENDA
1. Dostępne instrumenty polityki handlowej UE i WTO dla znoszenia ograniczeń w handlu międzynarodowym.
2. Prezentacja on-line bazy danych UE: Access2Markets - portalu Komisji Europejskiej, który pomaga unijnym, w tym polskim podmiotom gospodarczym, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom w ekspansji międzynarodowej.
3. Sesja pytań i odpowiedzi.​

PRELEGENT: Grzegorz Sinacki, Główny Specjalista Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii zajmuje się sprawami związanymi z eliminacją barier w handlu i inwestycjach w polskim eksporcie na rynki pozaunijne. W ramach polityki handlowej Unii Europejskiej, jako delegat Polski, uczestniczy w pracach Komitetu ds. Dostępu do Rynku (MAAC) w Brukseli. Na poziomie Światowej Organizacji Handlu (WTO), w ramach prac Komitetu ds. Technicznych Barier w Handlu (TBT) w Genewie, jest przedstawicielem Polski i koordynuje prace dot. eliminowania technicznych barier w handlu dla polskiego eksportu.


REJESTRACJA ​