Warsztat SRTCB: Wpływ nowych regulacji oraz zmian regulacyjnych na wymagane i potrzebne kompetencje w branży TCB

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu p.n.   Utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo realizowanego przez Polskie Towarzystwo Informatycznego oraz Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji przeprowadzony zostanie cykl warsztatów merytorycznych dla Członków Rady oraz ekspertów branżowych, rekomendowanych m.in. przez Członków Rady. Projekt realizowany jest  w ramach Działania 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Czwarty, a zarazem ostatni w tym roku z cyklu dotyczyć będzie Wpływu nowych regulacji oraz zmian regulacyjnych na wymagane i potrzebne kompetencje w branży TCB

Warsztat odbędzie się 22 grudnia 2020 r. w godz. 10:00 – 12:00 online na platformie MS Teams.

Celem czwartego warsztatu będzie wskazanie zmian w potrzebach kompetencyjnych biznesu TCB w związku ze zmianami regulacyjnymi takimi jak Krajowy System Cyberbezpieczeństwa (KSC) czy Prawo Komunikacji Elektronicznej. Porozmawiamy o tym jak zmiany, do których muszą dostosować się przedsiębiorcy wpływają na zmianę zapotrzebowania w kompetencjach przyszłych kadr.

Dla wszystkich interesariuszy projektu dopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb pracodawców to wartość dodana przyczyniająca się do uzyskiwania korzyści w ramach prowadzonej przez nich działalności. Dopracowanie kompetencji pracowników do potrzeby

pracodawców może być osiągnięte tylko poprzez współpracę oraz obustronne wsparcie.

Moderatorem warsztatu będzie dr Arwid Mednis.

Do udziału w warsztacie, w ww. terminie, serdecznie zapraszamy w szczególności tych Państwa spośród Członków Sektorowej Rady i/lub innych ekspertów branży, w tym wskazanych przez Członków Rady, którzy podczas prac warsztatowych będą mogli efektywnie współdziałać na rzecz dookreślenia specjalistycznych potrzeb kompetencyjnych branży TCB, przede wszystkim zajmujących się polityką kadrową (HR) w firmach z tego sektora, a także wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w opracowanie swego rodzaju ekosystemu kompetencyjnego dla tego sektora.

Bardzo prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres sekretariat@piit.org.pl do dnia 21 grudnia br. do godz. 14:00. Po zgłoszeniu otrzymacie Państwo link do spotkania. 

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji: maciej.wnuk@piit.org.pl

Link do Systemu Rad Sektorowych:   https://www.parp.gov.pl/component/site/site/sektorowe-rady-ds-kompetencji